Fiskekasse med merking

Bedre sporbarhet av sjømatprodukter i hele Europa

Nå er en ny europeisk standard for merking av distribusjonsenheter og paller i handel med sjømatprodukter på vei. Den skal gi forbrukerne bedre informasjon og redusere driftskostnadene til produsentene. Standarden ble først utviklet som Norsk Standard, NS 9405 i 2014. 25. april presenteres standarden under den internasjonale messen Seafood Expo i Brüssel.

Sentrale aktører i sjømatindustrien har funnet ut at logistikk og driftskostnader i dag står for opptil 15 % av verdien på sjømatprodukter (ref. Innovasjon Norge).

Å etablere standardiserte merkings- og sporbarhetsprosesser vil redusere tiden og ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskostnadene og møte økende krav fra kundene og forbrukerne, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Sjømatindustrien er i stor grad internasjonal, og det meste av norsk sjømat går til eksport. Å få felles krav til merking og dermed sporbarhet i hele Europa er derfor en stor fordel for markedet. Standarden vil spesifisere minimumskravene til merking av distribusjonsenheter og paller og angi hva slags  informasjon som må inkluderes i etikettene for å sikre at den er korrekt og tilgjengelig i hele verdikjeden. I tillegg til høyere leveransekvalitet, økt effektivitet, bedre sporbarhet og forbedret mattrygghet, vil bruken av standarden blant annet bidra til at man overholder nasjonale og europeiske regelverk.

Gjelder for 34 land fra 2018
Etter planen skal standarden publiseres i 2018, og den vil da bli gjeldende standard i 34 europeiske land.

Det er fortsatt mulig for representanter for sjømatindustrien å delta i arbeidet med å utvikle standarden. Ved å delta i arbeidet vil man få kunnskap og innsikt fra ledende europeiske bransjeeksperter om de nyeste teknologiene og den beste praksisen knyttet til hele verdikjeden.

Presentasjon under Seafood Expo i Brüssel
Neste uke arrangeres messen Seafood Expo i Brussel. På standen til Innovasjon Norge vil det være mulig å få informasjon om prosjektet. Tirsdag 25. april, kl. 1300, blir det et eget arrangement hvor deltakerne vil få førstehåndsinformasjon om standarden og EUs regelverk om sjømatprodukter.

Engelsk faktaark om ny europeisk standard for merking av distribusjonsenheter og paller for sjømatprodukter.

Kontaktinformasjon
Kommunikasjonssjef i Standard Norge, Marit Sæter, tlf. 970 27 956
Prosjektleder i Standard Norge, Lars Erik Jensen, tlf. 926 60 390
I Brüssel vil Dennis O'Brien fra Irland representere prosjektet og holde et innlegg.

Sist oppdatert: 2017-04-28

NS 9405:2014

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Fisk og fiskevarer - Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter