Person på førerplass i en selvkjørende bil
(Foto: Shutterstock)

Hvordan blir morgendagens kjøretøy og veier?

Digitalisering av transport er økende. Selvkjørende biler, busser og båter finnes allerede, men for å få tatt disse i bruk må kjøretøyene og veinettet, trafikkskilt og annen infrastruktur kunne kommunisere med hverandre. Internasjonale standarder utvikles for intelligente transportsystemer (ITS) slik at denne kommunikasjon blir mulig, samtidig som standardene sørger for at krav til sikkerhet blir ivaretatt.

Effektiv transport av folk og gods er fundamentet for et moderne samfunn.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i et bilag til Finansavisen om «Fremtidens veinett». I dette bilaget bidrar vi i en artikkel om ITS og standarder.

Les hele artikkelen «Fremtidens veier – Intelligente transportsystemer».

For mer informasjon om Standard Norges arbeid knyttet til ITS, kan du kontakte markedssjef Rune Jørs Larsen.

Sist oppdatert: 2017-06-29