Tog på vei ut av en stasjon

Måling av vibrasjoner i bygninger fra landbasert samferdsel

Tog, t-bane, trikk og tunge kjøretøyer er de vanligste kildene til sjenerende vibrasjoner, spesielt i boliger. Flytrafikk kan også gi sjenerende lydinduserte vibrasjoner i enkelte situasjoner. Standarden, NS 8176, handler om måling av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og opplevelse av vibrasjoner. Standarden er nå revidert, og 31. mai arrangerte vi et frokostmøte i forbindelse med høringen på standarden og her kan du se presentasjonene som ble holdt.

Byggteknisk forskrift krever at byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold i byggverk og på uteareal avsatt for rekreasjon og lek. Det er i de fleste tilfeller på planstadiet at problematikk knyttet til vibrasjoner kan og bør løses. Det er kostbart og tungvint å iverksette tiltak mot vibrasjoner etter av bygningen er satt opp, og ofte er det heller ikke mulig. Den beste løsningen er å etablere vibrasjonsisolerende tiltak ved kilden for å redusere omfanget og problemer med vibrasjoner.

Første utgave av NS 8176 ble laget mens Gardermobanen var under oppføring. Den gang ble det gjennomført vibrasjonsmålinger, analyser og en spørreundersøkelse om opplevelse av vibrasjoner fra vei og bane. Dette ble grunnlaget for standardens målemetodikk, vibrasjonsklasser og virkningskurver om opplevelse. Det har nå gått nesten 20 år hvor standarden har blitt brukt med gode erfaringer, også utenfor Norges grenser.

Etter å ha samlet inn erfaringer har det i de siste par årene kommet meldinger om behovet for oppdatering og presisering av enkelte måletekniske forhold. Vi har derfor funnet det riktig å revidere standarden, og standardiseringskomiteen har gått gjennom alle innspill og erfaringsdata. Metodikken og virkningskurvene er oppdatert etter analyser som er gjort av NGI og TØI. Disse endringene og annet innhold i standarden ble presentert og diskutert på frokostmøtet.

Presentasjoner på frokostmøtet

Kort om Standard Norges arbeid på fagområdet vibrasjoner
Iiris Turunen-Rindel, prosjektleder, Standard Norge

Miljøvirkninger av vibrasjoner
Ronny Klæboe, forskningsleder, TØI

Presentasjon av høringsforslaget, prNS 8176
Karin Norén-Cosgriff, avdelingsleder, Norges Geotekniske Institutt

Erfaringer fra bruken av standarden NS 8176
Arild Brekke, dr.ing., Brekke & Strand akustikk AS

Arbeid med vibrasjoner på jernbane
Trygve Aasen, seniorrådgiver, Bane NOR SF

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Iiris Turunen-Rindel.

Høringsdokumentet kan lastes ned fra «Standarder på høring» fram til 10. juni som er høringsfristen.

På grunn av den internasjonale interessen for denne standarden er den også oversatt til engelsk. Informasjon om den gjeldende utgaven av standarden både på norsk og engelsk kan du finne nedenfor.

Sist oppdatert: 2018-01-03

NS 8176:2005

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

SpråkNorskUtgave: 2 (2005-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8176.E

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-08-30) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter