Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Standard Norge publiserer ca. en gang i kvartalet en oppdatert oversikt over status for arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder. Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om standarden er under utvikling eller om den er på nasjonal høring. Det er også opplyst om det er en revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson. 

Det publiseres også en samlet oversikt over alle standardiseringsprosjekter, både nasjonale, europeiske (CEN) og internasjonale (ISO). Se egen oversikt over "Forslag og nye standarder".

Status per utgangen av juni 2017:

(* Tidspunkt for oppstart av prosjektet, ** Frist for å avgi høringskommentarer, Q = kvartal)

Prosjektforslag

Under utarbeidelse*

Offentlig høring**

Kontaktperson

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del G: Grunnarbeider del 2

2014 Q1

 

Tom Erik Larsen

NS 3720 Klimagassberegninger for bygg

2014 Q2

 

Jens O. Gran

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del C: Forberedende ytelser

2014 Q2

2017-09-08

Tom Erik Larsen

NS 9600-2 Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-3 Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-4 Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 11036 Universell utforming - likeverdig tilgang til tjenester innen arrangementer, ferie og fritid

2014 Q3

 

Rudolph Brynn

NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

2014 Q3

 

Bjørn Brunstad

NS 9600-1 Arbeid i tau – Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 11034 Universell utforming - Tjenester - Tilgjengelighet til finanstjenester

2014 Q3

2017-09-29

Rudolph Brynn

NS 11035 Universell utforming - Tjenester - Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel  

2014 Q3

2017-09-29

Rudolph Brynn

NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper (Revisjon)

2015 Q1

 

Iiris Turunen-Rindel

NS 3418 Ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

2015 Q1

 

Hilde Marie Larmerud

NS 3468 Grovt tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid

2015 Q1

 

Merete H. Murvold

NS 9610 Fallsikring og redning

2015 Q1

 

Jens O. Gran

NS 9433 Turbiditetsovervåkning av tiltak i vannforekomster

2015 Q1

 


Rolf Duus

NS 11050 Effektivisering av persontransport - Nasjonale krav til busser

2015 Q1

2017-05-01

Lars Erik Jensen

NS 11001 delene 1 og 2 Universell utforming av byggverk (Revisjon)

2015 Q1

2017-10-01

Lars Aasness

NS 8420 Samspillkontrakter

2015 Q2

 

Hilde Marie Larmerud

NS 8422 OPS-kontrakter for bygg

2015 Q2

 

Hilde Marie Larmerud

NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden

2015 Q2

 

Jens O. Gran

NS 3420-W: Installasjoner for elkraft og ekom

2015 Q2

 

Knut Løe

NS 3420-X: Utstyr for elkraft og ekom

2015 Q2

 

Knut Løe

NS 415-1 Driftsinspektører - Del 1: Regler for eksaminering og sertifisering

2015 Q3

2017-11-01

Knut Aune

NS 415-2 Driftsinspektører - Del 2: Fagplaner for olje og gass (offshore, petrokjemi, raffinerier)

2015 Q3

2017-11-01

Knut Aune

NS 8141-1:2012+A1:2013, Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom, samt veiledning (Revisjon)

2015 Q4

 

Iiris Turunen-Rindel

NS 8176:2005, Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker (Revisjon)

2015 Q4

 

Iiris Turunen-Rindel

NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet (Revisjon)

2015 Q4

2017-10-15

Hege Thorkildsen

NS 3808 Regler for forbedring av sikkerheten på eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

2016 Q1

 

Knut Løe

NS 3360 Helsevesen – Unisex pasientslåbrok

2016 Q1

2017-04-27

Hilde Aarefjord

NS 3365 Helsevesen – Unisex pasienttruser i strikket metervare

2016 Q1

2017-04-27

Hilde Aarefjord

NS 3809 Alminnelige kontraktsbestemmelser for ettersyn, drift og vedlikehold på heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

2016 Q2

 

Knut Løe

NS 4400 Planteskolevarer - Generelle regler for sortering, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4401 Planteskolevarer - Vegetativt formerte roseplanter - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4402 Planteskolevarer - Løvtrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4403 Planteskolevarer - Frukttrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking  

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4404 Planteskolevarer - Busker - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4405 Planteskolevarer - Stauder - Kvalitet og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4406 Planteskolevarer - Slyngplanter og klatreplanter - Kvalitet, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4407 Planteskolevarer - Bringebærplanter - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4408 Planteskolevarer - Bærbusker - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4409 Planteskolevarer - Jordbærplanter - Kvalitet, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4410 Planteskolevarer - Hekkplanter og masseplanter - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4411 Planteskolevarer - Planter til viderekultur - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4412 Planteskolevarer - Grunnstammer for frukttrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 4413 Planteskolevarer - Barplanter (koniferer) - Kvalitet, sortering og merking

2016 Q2

2017-08-27

Hanne Wells

NS 3420-2 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 2: Struktur og stikkord (2016)

2016 Q3

 

Merete Fadler

NS 3420-0 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 0: Orientering (2016)

2016 Q3

 

Merete Fadler

NS 3912 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

2016 Q3

 

Ulla Gjerdrum

NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold 

2016 Q3

 

Håvard Hjulstad

NS 6422 Arbeidsplasser - Prosessveiledning for utvikling av kontorarbeidsplasser

2016 Q3

2017-08-20

Bjørn Brunstad

NS 9434 Overvåking av miljøgifter ved bruk av blåskjell

2016 Q3

2017-10-17

Rolf Duus

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

2016 Q4

 

Merete H. Murvold

NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (Revisjon)

2016 Q4

2017-07-01

Hege Thorkildsen

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del P: Metallarbeider

2017 Q1

 

Dag Hamre

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del S: Isolering, tetting og tekking

2017 Q1

 

Ståle Prehn-Sletten

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del P: Metallarbeider

2017 Q1

 

Dag Hamre

NS xxxx Krav til brannbiler

2017 Q1

 

Lars Erik Jensen

NS xxxx Utbyggingsavtaler

2017 Q1

 

Henning Solheim

Sist oppdatert: 2018-01-16