Standardisering

En standard er en felles ”oppskrift” på hvordan noe skal lages eller gjennomføres, og standardisering er prosessen fra behov/idé til ferdig utviklet standard.

Standarder finnes overalt. Hvis du leser dette innendørs, så er du omgitt av tusenvis av standarder. Se ut vinduet, og du titter på millioner av dem. Det er standarder som gjør at du kan lese denne teksten på samme måte som alle andre tekster du har lest på en datamaskin eller mobil.

Standarder for alt

Det finnes nemlig standarder for alt fra ovner, romraketter, bankkort og dører, til mindre håndfaste ting som eldreomsorg og datasikkerhet. Hvis du skulle ønske å starte din egen butikk, trenger du rutiner og systemer som det også finnes standarder for, som gjør oppstarten og driften enklere. Det finnes standarder for hvordan man skal sikre oljeplattformer og for hvordan en leder kan ivareta et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, og det finnes standarder for hjelmer og konvolutter. Det finnes standarder for alt, bokstavelig talt.

Samfunnet er bygget på standarder. Hadde vi ikke hatt dem, ville hverdagen blitt utrolig tungvint. Forestill deg at alle bensinpumper kom i forskjellige størrelser, eller at alle heiser brukte forskjellige symboler, eller at skruer og mutre ikke lenger passet sammen. Standarder fremmer faktisk innovasjon! For når alle bruker det samme utgangspunktet, så kan en god idé bli implementert enklere, noe som igjen gjør det enklere å bygge samfunnet vårt på en trygg, sikker, bærekraftig og lønnsom måte.

SE VIDEO: Hvordan blir en standard til? Her kan du se gangen i prosessen fra idé til ferdig standard.

 

Samarbeid om standardisering

Å utvikle en standard er ikke noe som styres av staten, som mange tror. I Norge er faktisk standardisering noe som gjøres av både private og offentlige aktører i samspill, og på mange områder er det en nær sammenheng mellom det offentlige regelverket og standarder.

Standard Norge leder prosessen fram mot endelig standard.

Logo Standard Norge med visjonen vi setter standarden

 

En standard

  • utarbeides etter initiativ fra interessegrupper
  • gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester
  • regulerer for hvordan prøvingsertifisering og akkreditering skal gjennomføres
  • er et forslag til valg av løsning
  • bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre varer, produksjonsprosesser og tjenester
  • er ofte frivillig å bruke
  • gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktivernasjonale lover og forskrifter

Den formelle definisjonen av ordet "standard" er ”Standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng.” (Definisjonen er hentet fra NS-EN 45020:2006, pkt. 3.2 og ISO/IEC Guide 2:2004.).

Organisering av standardiseringsarbeidet

Standardisering er en regulert prosess, og Standard Norge har utviklet egne Regler for standardiseringsarbeid.

Standardiseringsarbeidet vårt er delt opp i nasjonal, europeisk (CEN) og internasjonal (ISO) standardisering. I Norge selges standardene gjennom salgsselskapet Standard Online AS.

Les mer om forkortelser som brukes i tilknytning til standardiseringsarbeidet.

Se også eksempler på standarder som finnes.

Personer på et møte

Sist oppdatert: 2018-12-07