Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

SN/K 127 Miljøledelse

SN/K 127 Miljøstyring skal:

 • følge opp ISO/TC 207 Environmental mangement gjennom deltakelse i relevante standardiseringsprosjekt og ved å vurdere og kommentere forslag til standarder samt gi forslag til norsk stemmegivning
 • avdekke feil og mangler i eksisterende standarder/dokumenter fra ISO/TC 207 gjennom erfaring ved bruk
 • vurdere behovet for oversettelse og foreslå hvilke standarder og dokumenter fra ISO/TC 207 som bør oversettes til norsk
 • diskutere utviklingen av EMAS i forhold til utviklingen av 14000-serien
 • gi innspill til CEN/SABE (CEN’s Strategic Advisory Body on Environment) og CEN/SABE/EMT (Environmental management Team) vedrørende miljøstyringsspørsmål i europeisk standardisering 
 • vurdere og gi råd om hvordan standardene fra ISO/TC 207 kan komme til nytte
 • bidra til å markedsføre bruk og implementering av ISO 14000-standardene
 • diskutere og gi innspill til harmoniseringen av ISO 14000-serien i forhold til andre styringssystemer.

ISO/TC 207 utarbeider standarder for miljøstyring og for tilstøtende områder.

Følgende underkomiteer (SCer) er etablert:

 • SC 1 Miljøstyringssystemer
 • SC 2 Miljørevisjoner
 • SC 3 Miljømerking og –deklarasjoner
 • SC 4 Miljøprestasjoner
 • SC 5 Livsløpsvurderinger
 • SC 7 Klimagasser
 • TCG Terminologi for miljøstyring 

Om ISO/TC 207 Environmental management

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Knut Jonassen (kjo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)