SN/K 566 Mangsfoldsledelse

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Håvard Hjulstad (hhj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)