Tre personer på møterom

Jobb

Når du jobber med standardisering kommer du i kontakt med ulike ekspert- og fagmiljøer, blir oppdatert om de siste teknologiske nyvinninger og opplever hvordan forskningsresultater kommer til praktisk nytte gjennom nye løsninger.

I Standard Norge lager vi standarder innenfor de aller fleste områder og har stor aktivitet både innenfor bygg, anlegg og eiendom, olje- og gassindustri, kvalitet, miljø, klima og energi, mat, sikkerhet, helse og informasjonsteknologi.

Standarder former hverdagen vår
Vi som arbeider med standardisering er med på å forme hverdagen til folk flest. Vi omgir oss hele tiden med produkter som er resultater av standardiseringsprosesser. Kredittkortet er standardisert og kan brukes over hele verden. Sykkelhjelmer i Europa er produsert etter én felles standard som angir samme krav til sikkerhet. Handlevognen i butikken er standardisert, og pallene på lagret har standard størrelse og er dermed lette å stable. Det er også utviklet standardiserte metoder for måling av CO2-utslipp og bygging av passivhus, og standarder for matsikkerhet og helsetjenester forsikrer oss om at vi får ivaretatt grunnleggende behov.

Standard Norge er en velorganisert virksomhet med etablerte prosedyrer for ledelse, kjernevirksomhet og støttefunksjoner og er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008, standarden for kvalitetsstyringssystemer og NS-EN ISO 14001:2004, standarden for miljøstyringssystemer.

Godt arbeidsmiljø
Vi har gode personalordninger og et godt arbeidsmiljø. Årlig gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse som viser stor grad av trivsel internt.

Vi holder til i moderne lokaler på Lilleaker i Oslo.

Standard Norge har 70 ansatte. Vi anser oss selv som en kunnskapsorganisasjon som er helt avhengig av at dyktige mennesker jobber godt sammen.

Les mer om Standard Norge.

Les mer om standardisering.

Folk som jobber sammen i møte

 

Det er ikke standard å jobbe i Standard Norge

Bjørn Brunstad i framtidsby

I Standard Norge skaper vi innovasjon gjennom å utarbeide standarder innenfor utrolig mange forskjellige områder, og vi trenger stadig flere flinke folk. Høres dette interessant ut?

Møt Bjørn og fem av hans kollegaer og les mer om hva de jobber med.

#SettStandarden

Sist oppdatert: 2018-06-01