Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Møt ansatte i Standard Norge

Les litt om hva noen av de ansatte sier om jobben sin, og hva de synes er positivt eller interessant med å jobbe med standardisering.

Roald Sægrov   Hilde Aarefjord

Roald Sægrov
(siv.ing. konstruksjonsteknikk,
MSCE, hovedfag filosofi)

      

Hilde Aarefjord
(marinbiolog)

     
Javad Sunde Fahidi   Thor Endre Lexow
Javad Sunde Fahadi
(siv.ing. kjemiteknikk)

 

Thor Endre Lexow
(siv.ing. energi- og prosessteknikk)

Thor sluttet i Standard Norge i oktober 2017, og er nå adm. dir. i Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE)

Sist oppdatert: 2017-11-21