Om oss

Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner, ett salgs- og markedsføringsselskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Standard Norge er den største med ca. 75 medarbeidere og er utgiver av Norsk Standard.

Dette nettstedet omfatter Standard Norge og Standard Online AS, og informasjon om disse kan du finne i menyen til venstre. Mer informasjon om Norsk Elektroteknisk Komite og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan du finne på deres respektive nettsteder.

Standard Norges logo

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

standard.no logo

Standard Online AS er standardiseringens felles salgsselskap og kundefront. Selskapet eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. Standard Online er leverandør av standarder, normer og relaterte produkter til hele det norske samfunn, men hovedmålgruppene er bedrifter, offentlig sektor og utdanningsinstitusjoner. 

Standard Online AS har mange års erfaring med kurs og konferanser og holder hvert år ca. 160 kurs fordelt på en rekke fagområder innenfor standardiseringen.

Lenker til nettsiden for Norsk Elektroteknisk Komite og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Standard Norge, Standard Online AS og Norsk Elektroteknisk Komite er samlokalisert i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo, mens Nkom holder til i Lillesand.

Kontaktinformasjon, inkl. org. nummer, til Standard Norge og Standard Online AS.

Sist oppdatert: 2017-05-31