Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig ressursbruk, vern av miljøet og bedring av velferd er det overordnede målet for ekspertene i ISOs tekniske komité ISO/TC 268, Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Komiteen står blant annet bak flaggskipstandarden NS-ISO 37101 Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn, som skal hjelpe lokalsamfunn med å definere mål for bærekraftig utvikling og iverksette strategier for å nå dem.

Denne hovedstandarden er supplert med en rekke standarder for byindikatorer, deriblant ISO 37120 (indikatorer for urbane tjenester og livskvalitet) og ytterligere to standarder som er på trappene, ISO 37122 (indikatorer for smartbyer) og ISO 37123 (indikatorer for robuste byer).

Det finnes også flere hundre standarder for smarte transportsystemer, vannforvaltning, forretningskontinuitet og robuste lokalsamfunn som er utarbeidet for å gjøre lokalsamfunnene trygge, bærekraftige og tilpasningsdyktige. I denne gruppen finner vi blant annet ISO 22313 Systemer for kontinuitetsplanlegging

For byggenæringen finnes standarden NS-EN 15643 Bærekraftige byggverk som gir retningslinjer for byggverks prestasjon i forhold til miljømessige, samfunnsmessige og økomiske krav, samtidig som det tas hensyn til bygningers tekniske egenskaper og funksjonalitet.  

 

FNs bærekraftsmål

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2018-12-04

NS 3720:2018

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3840:2015

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 1: Generelt rammeverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 15942:2011

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Miljøvaredeklarasjoner - Kommunikasjonsformat bedrift til bedrift

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 275,00 (eks. mva)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Veiledning (ISO 22313:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Veiledning (ISO 22313:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 22395:2018

Standard

NOK 628,00 (eks. mva)

Security and resilience — Community resilience — Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 929,00 (eks. mva)

Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 3: Audio

SpråkEngelskUtgave: 4 (2009-08-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 629,00 (eks. mva)

Bærekraftige bygninger og anlegg - Grunnleggende produktkategoriregler for miljødeklarasjoner for byggevarer og tjenester

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 167,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter