Oppdateringer i helgen

Nettbutikken kan oppleves som ustabil i tidsrommet fredag 28. april kl. 22.00 til lørdag 29. april kl. 22.00 grunnet oppdateringer.

 

Se oss på YouTube

Her kan du finne ulike videofilmer som er laget i tilknytning til standarder eller standardisering.

Hvordan lages en standard?
Kort animasjonsfilm om standardiseringsprosessen fra idé til ferdig standard.

Se flere videoer
Gå til vår side på YouTube for å se flere videoer fra Standard Norge, Standard Online og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Sist oppdatert: 2014-05-06