Årsrapport

Standard Norge avholdt årsmøte 23. mai 2017. Du kan finne årsrapporten for 2016 sammen med årsrapportene fra tidligere år i lenkene nedenfor.

Sist oppdatert: 2017-07-14