Styret

Etter årsmøtet i 2016 består styret i Standard Norge består av følgende personer:


Øivind Christoffersen

Styreleder
Øivind Christoffersen
Tidligere adm. direktør, Statsbygg

Knut Thorvaldsen

Nestleder
Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass

Styremedlemmer

Randi Flesland

Randi Flesland
Direktør, Forbrukerrådet

John Sandnes

Jon Sandnes
Adm. direktør, Byggenæringens Landsforening

Britt Silseth

Britt Silseth
Seksjonsleder SKA, Fagforbundet

 

Sofie Nystrøm

Sofie Nystrøm
Direktør CCIS (Center for Cyber and Information Security), NTNU

Asta Stenhagen

Asta Stenhagen
Head of Strategic Projects, Group Finance, EVRY

Lisbet Landfald

Lisbet Landfald
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

Einar Morten Lassesen

Einar Morten Lassesen
PR Rådgiver, Standard Norge (ansattes repr.)

Vararepresentanter

Guttorm Brattebø

Guttorm Brattebø
Avdelingsoverlege, Helse Bergen HF

Inger Johanne Eikeland

Inger Johanne Eikeland,
HMS Direktør, Orkla ASA

 

 

Observatør fra NEKs styre
Trond Sollie

Trond Sollie
Senior Corporate Advisor, Nemko AS


Foto alle bilder: Nicolas Tourrenc

Sist oppdatert: 2017-05-29