Studenter på sommerjobb
Isabel, Ingrid, Vilde, Even og Margrethe har hatt sommerjobb i Standard Norge.

Sommerjobb

Standard Norge tilbyr sommerjobb for studenter ved bachelor- og masterprogram innenfor flere fagområder.

En sommerjobb i Standard Norge vil gi deg innsikt i standardiseringsprosessen, hvordan standardene er bygget opp og hvordan de brukes. Du vil også få innsyn i de internasjonale nettverkene (CEN og ISO) som Standard Norge er en del av.
 

Ved å jobbe med standardisering kommer du i kontakt med ulike ekspert- og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, blir oppdatert om de siste teknologiske nyvinninger og opplever hvordan forskningsresultater kommer til praktisk nytte gjennom nye løsninger. Studenter som har hatt sommerjobb hos oss, synes det er motiverende å få anledning til å jobbe med standarder innenfor eget fagområde.

Søknadsfristen er 1. april, og søknader med CV sendes til personalsjef Tone Koranda.

Aktuelle arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene kan for eksempel være knyttet til

  • utredninger for utvalgte markedsområder
  • støtte i ulike standardiseringsprosjekter
  • kvalitetssikring og aktualitetssjekk av standarder

Du må kunne bruke ulike dataverktøy, og beherske norsk og engelsk godt. Vi er åpne for å tilpasse arbeidsoppgavene til søkernes faglige bakgrunn og ser gjerne en sammenheng mellom sommerjobb og masteroppgave.

Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø med kompetente og dedikerte medarbeidere. Vi ansetter 1-2 sommervikarer per år i ca. 8 uker.

Standard sommerjobb 2018

Christina Tønset

Christina Tønset hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2016.

En sommerjobb i Standard Norge gir deg en god anledning til å bli kjent med den store betydningen standarder og standardisering har for videre utvikling av både næringslivet og samfunnet. For å søke på sommerjobb sommeren 2018 er søknadsfristen 1. april.

Sist oppdatert: 2018-02-09