Kurs og arrangementer

Vi holder flere typer kurs og arrangementer. Under har vi kategorisert kursene i forhold til hvilket fagområde de hører til. Se også oversikt over andre typer arrangementer i regi av Standard Norge, som Standard Morgen og lanseringer, lengre ned på siden.

   

Ledelsessystemer

Kurs i ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 19011, ISO 31000 , ISO 45001 med flere.

Gå til kurs i ledelsessystemer

   

Juridiske standarder

Kurs i NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8430, NS 8401, NS 8402, NS 3420 med juridisk vinkling, med flere.

Gå til kurs i juridiske standarder

       
   

Bygg, anlegg og eiendom

Kurs i NS 3420, NS 6450, Eurokode 8, NS 15251, NS 3424 med flere. 

Gå til kurs i byggrelaterte standarder

   

E-læringskurs

ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011, OHSAS 18001 og ISO 45001. Kursene brukes også som forkurs til noen av våre klasseromskurs.

Gå til e-læringskurs


     
Elektrokurs     Oversikt over alle kurs

Elektrofaglige kurs

Her finner du blant annet NEK 400:2018-TEK17, NEK 405-2, Elkontroll Bolig med flere.

Gå til oversikt elektrofaglige kurs

   

Oversikt over alle kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Gå til full kursoversikt

       
Standard Morgen
   
Andre kurs

Standard Morgen frokostmøter

Frokostmøter om og lanseringer av standarder og viktige tema innenfor standardiseringen.

Gå til Standard Morgen-oversikten

   

Andre kurs

Her vil du finne kurs som ikke naturlig hører inn våre hovedkategorier, som NORSOK, sveising, universell utforming, og annet.

Gå til våre andre kurs

       
Bedriftsinterne kurs
     Standard Norge

Bedriftsinterne kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs. 


Bestill et bedriftsinternt kurs

   

Arrangementer og standardiseringskurs i regi av Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge. 

Gå til Standard Norges arrangementerLast updated: 2018-11-23