Arrangement fra Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge, og som ikke inngår som en del av frokostmøtene Standard Morgen. Når vi lanserer nye standarder, inviterer vi til lanseringsseminar. Disse blir annonsert på forsiden vår som nyheter.

 

Standarder er viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe klima- og miljømål mot 2030 og 2050, og felles standarder er avgjørende for måloppnåelsen. Hvordan kan krav i offentlige anskaffelser gjøre en forskjell? Det er hovedtema på konferansen SirkulæriTET 2022, 14. oktober.

2022-09-09

More about SirkulæriTET 2022 – ansvarlighet i offentlige anskaffelser
 

Hvorfor det er viktig å ha et ledelsessystem for kvalitet på plass og hvordan kan dette gjøres trinn for trinn?

2021-04-14

More about Webinar: Kvalitetsledelse - en strategisk beslutning
 

Oslo kommune og Standard Norge ønsker velkommen til digital bærekraftskonferanse 28. april. Vi ønsker å vise hvordan internasjonale standarder kan fungere som gode kommunale styringsverktøy i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og utvikle gode samfunn.

2021-03-19

More about Veier til et bærekraftig samfunn
 

NORSOK S-WA-006 er nå utvidet med nye felles HMS&K-krav i kontrakter. Sammen har partene funnet en løsning for tre ulike kontraktsvarianter, og onsdag 11. mars inviterer vi til et ettermiddagsmøte hvor dokumentet blir presentert for godkjenning etter åpen industrihøring.

2020-01-29

More about Dialog og godkjenning av «NORSOK S-WA-006 HMS&K-evaluering av leverandører og HMS&K krav i kontrakt»
 

NORSOK S-WA-006 er nå utvidet med nye felles HMS&K-krav i kontrakter. Sammen har partene funnet en løsning for tre ulike kontraktsvarianter, og torsdag 24 september inviterer vi til et ettermiddagsmøte hvor dokumentet blir presentert for godkjenning etter åpen industrihøring.

2020-01-29

More about Dialog og godkjenning av «NORSOK S-WA-006 HMS&K-evaluering av leverandører og HMS&K krav i kontrakt»
 

OBS! Konferansen avlyses, men vi vil streame arrangementets fellesdel frem til lunsj. Så hold av dagen og få med deg vårt spennende program via nett.

2020-01-14

More about Miljøledelseskonferansen 2020
 

Standarden for energiledelse, ISO 50001, er en viktig referanse for virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. Velkommen til seminar om denne standarden 27. januar i Trondheim, i tilknytning til Enovakonferansen 2020.

2019-11-21

More about Seminar: Ta grep om energien med ISO 50001
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2019-03-18

More about Kurs i standardisering
 

Den nye delstandarden som beskriver systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet er sendt ut på høring. Vi trenger dine innspill og ønsker velkommen til høringsmøte 5. mars!

2019-02-11

More about Høringsmøte om NS 3420 – Bygningsautomatisering og -sikkerhet
 

Systematisk energiledelse kan spare penger for din virksomhet, samtidig som det reduserer klimagassutslippene. Velkommen til seminar i Trondheim 28. januar der du får høre mer om den reviderte standarden for energiledelse.

2018-12-06

More about Seminar: Ta grep om energien med ISO 50001
1 2 3 4 > »