Oversiktsbilde over by om kvelden
Foto: Pawel Nolbert/ Unsplash

Veien til økt mobilitet i framtidens byer

Framtidens transportløsninger blir tema på Arendalsuka når eksperter og gründere møter representanter for sentrale myndigheter og næringsliv til debatt.

Standard Norge, ITS Norge og Tekna ønsker velkommen til debatt om de smarteste byene der komplekse systemer fungerer i samspill, og der innbyggere, næringsliv og myndigheter i fellesskap setter standarden.

Når: Tirsdag 14. august 2018 17:00 - 19:00

Hvor: Arendalsuka, Teltscenen

Byene er inne i en stor digital omstilling og alle snakker om de smarte byene. Ny teknologi innføres, systemene er mange og datamengdene enorme. Men hvordan unngå kaos og sikre at systemene fungerer sammen til beste for innbyggerne? Framtidens byer krever smart infrastruktur og sømløs integrasjon mellom systemer. Det er for eksempel utenkelig å slippe førerløse biler ut på veien som ikke interagerer med andre trafikanter, trafikkskilting, rutetabeller eller kartinformasjon.

Store offentlige midler skal gå til utprøving av smarte løsninger i norske byer og regioner de neste årene. Vil det resultere i tusentalls små spirer, eller vil initiativene som dukker opp, kunne vokse sammen til et gigantisk smart økosystem som gror videre av seg selv? Hvem skal sørge for at informasjonen som oppstår fra stordatainnsamling, er åpen og tilgjengelig for flere enn de som samler den? Hvem skal sørge for at norske løsninger ikke følger særnorske retningslinjer, men er tilpasset internasjonale standarder? Hvem skal ta det lederskapet som må til for å sette retning for de smarte løsningene?

Samtalen ledes av gründer og teknologiskribent Anders Waage Nilsen.

Medvirkende

  • Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister
  • Frode Hvattum, strategidirektør, Ruter
  • Johan Høgåsen-Hallesby, Urban Infrastructure Partner/ Oslo Bysykkel
  • Marit Brandsegg, direktør for trafikksikkerhet, miljø og teknologi, Statens vegvesen
  • Synne Homble, konserndirektør mobilitet og strategi, NSB
  • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
  • Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge
  • Lise Lyngsnes Randeberg, president, Tekna

Se også siden om arrangementet på Arendalsuka.no!

Kontakt::
Marit Sæter, direktør kommunikasjon, Standard Norge, 970 27 956

Standard Norge har flere arrangementer på Arendalsuka

Ikke i Arendal? Ikke fortvil! Vi sender direkte fra arrangementet

Last updated: 2021-04-15