Bilde fra en frokost

Standard Morgen

Konseptet Standard Morgen er frokostmøter med mål om å skape et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til standardisering. Begrepet har dobbelt betydning basert på at det som er «standard» viser at ting fungerer og «morgen» fordi møtene arrangeres på morgenen.

Som oftest arrangeres Standard Morgen fra kl. 0800 til 1030 hvor første del er servering av lettere frokost for den som måtte ønske det. Av hensyn til bestilling av frokost er vi avhengig av påmelding.

Oversikten under viser vår plan for Standard Morgen framover, men vi tar forbehold om endringer. Nye frokostmøter vil bli lagt til så snart de er planlagt. Når programmet til et frokostmøte er på plass eller det er åpnet for påmelding, legger vi inn en lenke.

Dato Tema Sted Merknad
9. april Mangfoldsledelse Mustads vei 1 OBS endret dato
24. april Petroleum Stavanger  
30. april Vi digitaliserer byggenæringen (BIM) Mustads vei 1 Dibk
7. mai Smart samspill - smarte samfunn Tekna ITS Norge, BulingsSMART Norge og Integra
8. mai Robotikk (knyttet til helse og omsorg) Mustads vei 1  
5. juni Digitalisering og transformasjon Fuglesangs AS, Caspar Storms vei 21 (Alnabru, Oslo)  
13. juni Samfunnssikkerhet og beredskap – har vi noe å lære av andre? Bergen DSB og Bergen kommune

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer. Dersom det ikke er lenke på frokostmøtet i tabellen over betyr det at programmet ikke er klart enda.

Dersom du har spørsmål til Standard Morgen kan du kontakte Tove N. Grønseth eller Einar Morten Lassesen i Standard Norge.

Last updated: 2019-03-15