Weekend updates

You may experience some instability with our webshop from Friday, April 28 at 22.00 until Saturday, April 29 at 22.00, due to updates.

 

Bilde fra en frokost

Standard Morgen

Konseptet Standard Morgen er jevnlige frokostmøter med mål om å skape et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til standardisering. Begrepet har dobbelt betydning basert på at det som er «standard» viser at ting fungerer og «morgen» fordi møtene arrangeres på morgenen.

Som oftest arrangeres Standard Morgen fra kl. 0800 til 1030 hvor første del er servering av lettere frokost for den som måtte ønske det. Av hensyn til bestilling av frokost er vi avhengig av påmelding.

Oversikten under viser vår plan for Standard Morgen framover, men vi tar forbehold om endringer. Nye frokostmøter vil bli lagt til så snart de er planlagt. Når programmet til et frokostmøte er på plass eller det er åpnet for påmelding, legger vi inn en lenke.

Dato Tema Sted Samarbeid med

11. mai

Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester

Mustads vei 1

 

23. mai

Digitalisering og tjenesteutvikling

KS Agenda

 

31. mai

Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel (høringsmøte om forslag til revidert standard)

Mustads vei 1

 

Dersom du har spørsmål til Standard Morgen kan du kontakte Trine Tveter eller Tove N. Grønseth i Standard Norge.

Last updated: 2017-04-26