Norsk oppdrettsanlegg

Standard Morgen: Flytende akvakulturanlegg - standard på høring

Standard Norge inviterer til høringsmøte for den nye versjonen av standarden for flytende akvakulturanlegg. Onsdag 9. desember arrangerer vi frokostmøte hvor du kan høre mer om høringsforslaget fra ulike aktører som ar deltatt i arbeidet.

Tid: 9. desember kl. 0830 – 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Det overordnede målet med revisjonen av standarden har vært å opprettholde påkrevd sikkerhetsnivå, men samtidig angi beste praksis der det tidligere har vært rom for skjønn. Prosjektering og utførelse av akvakulturanlegg etter denne standarden skal sikre kapasitet, bestandighet og robusthet under alle relevante lastsituasjoner, slik at rømming som følge av teknisk svikt blir forhindret gjennom hele akvakulturanleggets levetid.

Det er en rekke endringer i denne nye versjonen av NS 9415 Flytende akvakulturanlegg – Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelsen og bruk, i forhold til gjeldende versjon av standarden fra 2009.

Forslaget gir grunnleggende krav til lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk, og til hovedkomponenter og ekstrautstyr og samvirke mellom disse. Det gir krav til materialer og hvilke undersøkelser som skal inngå i prosjekteringen. Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av fisk, omfattes derimot ikke.

NYTEK-forskriften henviser til NS 9415 og standardens løsninger for å oppfylle krav til lokalitetsundersøkelse, akvakulturanlegg, hovedkomponenter og ekstrautstyr. Revisjonen av NS 9415 og NYTEK-forskriften har pågått parallelt med gjensidig utveksling av informasjon. Målet har vært at NS 9415:2021 og NYTEK (2021) er harmonisert og utfyller hverandre når det gjelder terminologi og tekniske funksjonskrav for å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg forårsaket av teknisk svikt.

På frokostmøtet vil vi presentere viktige endringer i den reviderte standarden. Vi ønsker å høre dine innspill på høringsforslaget, som er på høring fram til 15. februar 2021.

Program

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Introduksjon
Inger Jakobsen, Standard Norge
  Hvordan har standarden blitt til?
Are Berstad, Aquastructures AS og leder av standardiseringskomiteen SN/K 509
  Forholdet mellom NS 9415 og NYTEK forskriften
Erlend Hopsdal Skjetne, Fiskeridirektoratet
  Struktur og oppbygging
- Prosjektering
- Samvirke
- Sikkerhetsnivå
Are Berstad, Aquastructures AS og leder av standardiseringskomiteen SN/K 509
  Lokalitetsundersøkelse og strømmåling
Øyvind Gauslaa Nilsen, Multiconsult Norge AS
  Innhegninger, notposer i tekstilmaterialer
Andre typer innhegninger
Ove Veivåg, Egersund Net AS og Jan Dahlsveen, SAFETEC Nordic AS
  Ekstrautstyr
Basile Bonnemaire, Lerøy Seafood Group ASA
  Brukerhåndbok
Alf Jostein Skjærvik, SalMar ASA
  Hvordan få tak i høringsutkastet?
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Spørsmål og kommentarer
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er nå stengt)

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang, er at du er registrert eller registrerer deg som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsforslaget benevnes prNS 9415. Forstavelsen «pr» brukes for å vise at dette er et forslag til standard. Høringsfristen er 15. februar 2021.

Gjeldende standard er lagt med i lenke nedenfor.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Last updated: 2020-12-08

NS 9415:2009

Standard

NOK 1 195,00 (excl. VAT)

Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift

LanguageNorskEdition: 1 (2009-11-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access