Mann som signerer en kontrakt
Illustrasjonsbilde: Pixabay

Standard Morgen: Kontraktsstandard for innkjøp til helse- og omsorgssektoren

Er tiden moden for å utvikle en Norsk Standard for innkjøp av varer og tjenester knyttet til laboratorier og medisinsk utstyr? Standard Norge inviterer til frokostmøte 10. desember for å høre hvilke tanker markedsaktørene har om dette.

Vi har utført en markedsundersøkelse blant innkjøpere og leverandører av laboratorie- og medisinske varer og tjenester til det offentlige helsevesen. Tilbakemeldingene viser et behov for omforente og standardiserte avtalevilkår ved anskaffelser. Derfor inviterer vi nå bransjen til å komme med tilbakemeldinger og innspill på hvordan vi skal ta dette arbeidet videre. For å innlede til diskusjon har vi invitert både innkjøps- og leverandørsiden, og sentrale aktører både på jus og etikk.

Tid: 10. desember 0900 - 1100
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til dem som melder seg på)
Påmelding: Se lenger ned på siden 

Program

Merk at det er lagt inn tid spørsmål og diskusjon helt til slutt i programmet.

0900 Velkommen. Praktisk om arrangementet og presentasjon av Standard Norge
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Hvordan fremme ansvarlig forretningspraksis slik at handel bidrar til å ivareta menneske og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø?
Magne Paulsrud, Etisk Handel

(Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Vårt formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø)
  Kontraktsstandard fra et juridisk synspunkt. Hvordan kan standarder gjøre innkjøpsprosesser mer omforente?
Advokat Tore Frellumstad, Abelia (NHO)

(Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innenfor IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner)
  Rapport fra utredning om behov for kontraktsstandard
Vegard Andersen, prosjektleder, Standard Norge
  Kontraktsmessige behov fra sett fra innkjøpssiden
Silje Jakola-Fjeld, juridisk direktør, Sykehusinnkjøp

(Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.  Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF)
  Kontraktsmessige behov sett fra leverandørsiden
Jan Ivar Ingebrigtsen, direktør marked og prosjekt, Melanor

(Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet)
  Standardisering - Hva kan Standard Norge bidra med? Lage rammer for komitearbeid, utferdige mandat, fasilitere, progresjon, konsensusbasert tilnærming
Merete Holmen Murvold, gruppeleder, Standard Norge
  Åpen post – spørsmål og synspunkter fra deltakerne
1100 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet en eller to dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (nå stengt for påmelding)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Last updated: 2020-12-09