Hender på en gammel dame

Standard Morgen: Pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester

Standard Norge inviterer til lansering av den nye standarden NS-EN 17398 som stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene. Onsdag 25. november arrangerer vi frokostmøte hvor du kan høre mer om standarden og en tilhørende veiledning.

Tid: 25. november kl. 0830 – 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

NS-EN 17398:2020 Pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester – Minimumskrav til personsentrerte tjenester er en standard som skal bidra til at pasient- og brukermedvirkning gjennomføres på en god måte, både på individ-, tjeneste- og systemnivå. Standarden er oversatt til norsk. I tillegg er det utarbeidet en norsk veiledning som har som mål å forenkle bruken av standarden. 

Pasient- og brukermedvirkning er en rettighet innbyggere i Norge har i møte med offentlige velferdstjenester. Det påligger en korresponderende plikt for helse- og omsorgspersonell til å følge dette opp. NS-EN 17398 vil være til hjelp for både helse- og omsorgspersonell og pasienter/brukere for å forstå hvordan man gjennomfører pasient- og brukermedvirkning. Standarden kan brukes både før, under og etter de faktiske tjenestene. Den er også relevant for bruk på et strategisk nivå for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring, for anskaffelser, for utdannings- og tilsynsformål, og som et veiledende dokument for forsknings- og utviklingsprosjekter.

Bruk av standarden vil blant annet bidra til at

  • tjenestene utformes etter pasientenes/brukernes behov
  • pasienter/brukere blir mer involvert i egne tjenester
  • pasienter/brukere og helse- og omsorgspersonell blir mer likeverdige partnere
  • pasienter/brukere får mer støtte og hjelp til å ta beslutninger angående egne tjenester

Standarden er et resultat av et europeisk samarbeid hvor deltakende land har blitt enige om minstekrav og anbefalinger. Norsk kompetanse og norske interessenter har vært sterkt involvert i arbeidet med standarden som har vært ledet av Sverige.

Veiledning

Den norske komiteen SN/K 571 Brukermedvirkning har utarbeidet en norsk veiledning til NS-EN 17398. Veiledningen er laget for å forenkle og forklare bruken av standarden. I tillegg til en mer kortfattet beskrivelse av krav og anbefalinger, inneholder veiledningen sjekklister for å sikre en operasjonalisering av krav. Veiledningen er tilpasset norske helse- og omsorgstjenester og inneholder supplerende tekst om pasient- og brukermedvirkning på systemnivå, bruk av medhjelpere og pårørendes rolle.

Komiteen SN/K 571 har vært ledet av På Arne Edvinsen fra Ullensaker kommune og har i tillegg bestått av representanter fra Norsk sykepleierforbund, Stiftelsen Frambu, Cerebral pareseforeningen fylkesavdelingen Oslo og Akershus og NHO Service og Handel.

Program

På frokostmøtet kan du få høre mer om innholdet i standarden og veiledningen fra representanter som har deltatt i arbeidet og/eller kommer til å bruke de to dokumentene.

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Presentasjon av standarden, NS-EN 17398, og veiledningen
Pål Arne Edvinsen, Ullensaker kommune
  Hva er god pasient- og brukermedvirkning?
Werner Christie, World Health Connections
  Hvordan opplever mottakerne av helse- og omsorgstjenester pasient- og brukermedvirkning? Hvordan kan standarden bidra til bedre tjenester?
Eli Gunhild By, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  Pasient- og brukermedvirkning i et aldersvennlig Norge
Anne Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel og medlem av Råd for et aldersvennlig Norge
  Spørsmål og diskusjon
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (møtet er nå stengt for påmelding)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Marit Kveine Nygren eller Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Last updated: 2020-11-24

NS-EN 17398:2020

Standard

NOK 675,00 (excl. VAT)

Pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester — Minstekrav til personsentrerte tjenester

LanguageEngelskEdition: 2020-06 (2020-07-29)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

P-802

Standard

NOK 0,00 (excl. VAT)

Veiledning til NS-EN 17398:2020 — Pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester — Minstekrav til personsentrerte tjenester

LanguageNorskEdition: 2020-06 (2020-10-30)

Product information

Information Monitor standard
Order
Get online access