Fiskekasse med etikett

Standard Morgen: Sporbarheten til sjømatprodukter - Merking av fiskekasser

Standard Norge inviterer til lansering av den den nye standarden for krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter, NS-EN 17099, torsdag 15. oktober.

Tid: 15. oktober 2020 kl. 0830 – 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Dette er en felles europeisk standard, NS-EN 17099 Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter, som erstatter den norske standarden NS 9405.

Sentrale aktører i sjømatnæringen har kommet fram til at logistikk- og driftskostnader i dag utgjør opptil 15 % av salgsverdien for sjømat. Bruk av standardiserte merkings- og sporbarhetsordninger kan redusere driftskostnadene og tiden og ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskostnadene og samtidig møte økende krav fra kunder og forbrukere, inkludert krav til bærekraft.

Standarden spesifiserer minimumskravene for merking av distribusjonsenheter og -paller i handel med fiske- og havbruksprodukter i Europa. Om man følger disse kravene kan informasjon om fangstdato, pakkedato, opprinnelse og annen informasjon om fisken leses av alle i hele verdikjeden. Dette legger til rette for høyere leveringskvalitet, økt effektivitet, bedre sporbarhet, forbedret matsikkerhet og samtidig som krav i nasjonale forskrifter og EU-forskrifter overholdes. Kort sagt vil standarden hjelpe industrien til å møte de stadig økende kravene fra kunder og forbrukere om økt sporbarhet og bærekraftig utvikling. Bedre sporbarhet vil igjen også gjøre det vanskeligere å handle med ulovlige, urapporterte og uregulerte fiske- og havbruksprodukter.

Å bruke standarden vil hjelpe fiskeri- og havbruksnæringen til å sikre en raskere, mer effektiv og kostnadsbesparende forsyningskjede for ferske og frosne fiske- og havbruksprodukter fra fangst til de er hos forbrukeren.

Bygger på norsk kompetanse og erfaring

Den nye europeiske standarden bygger på den tidligere nasjonale norske standarden NS 9405 Fisk og fiskevarer – Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fiske og fiskevarer. Norsk kompetanse og norske interessenter har derfor vært sterkt involvert i arbeidet med standarden, og det europeiske standardiseringsprosjektet har vært ledet av Norge.

Program

På frokostmøtet kan du få høre mer om innholdet i standarden, fra representanter som har deltatt i arbeidet med standarden og/eller bruker den.

0830 Velkommen
Standard Norge
  Sporbarhet og bærekraftig utvikling av sjømat - Hvordan kan standardisering bidra?
Henrik Stenwig, Sjømat Norge
  Hvorfor har dette europeiske arbeidet vært viktig for Norge?
Tor Mühlbradt, Innovasjon Norge
  Hva er forskjellen mellom NS 9405 og NS-EN 17099?
Terje Menkerud, GS1
  Hvordan kan en europeisk standard for merking av sjømatprodukter bidra til en mer kostnadseffektiv og transparent transport til Europa
Jonas Arne Bjørnødegård, DB Schenker
  Hvordan kan en standard forenkle logistikken og sporbarheten, og samtidig redusere utfordringene for norske sjømateksportører?
Sandra Sæther, Seaborn
  Hvor har vi vært, hvor er vi nå og hvor går veien videre?
Lars Erik Jensen, Standard Norge
  Spørsmål og diskusjon
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (stengt for påmelding)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen #sporbarhet #sjømat dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Last updated: 2020-10-14

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

LanguageNorskEdition: 2020-03 (2020-09-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access