Hånd som skriver på et pc-tastatur
Foto: © Nicolas Tourrenc

Digitale klasserom på ZOOM

Standard Norges sikkerhets- og personverninnstillinger for våre digitale klasseromskurs på ZOOM.

ZOOM er en amerikansk videotjenesteløsning som er utviklet for næringslivet, og er en av flere løsninger som er anbefalt for bruk hos Nettvett.

ZOOM har blitt svært populært siden den tilbyr mye god funksjonalitet samt integrering mot mange applikasjoner. Tjenesten har hatt en markant økning i antall brukere etter Covid-19 utbruddet, og har nå flere hundre millioner aktive brukere.
ZOOM er også kjent for å kunne tilby brukerne sine best strømmekvalitet.

ZOOM har etter hvert blitt godt utbredt i norsk næringsliv, og benyttes også av norske høyskoler og universiteter.

All kommunikasjon som foregår via ZOOM er kryptert, og dataene mellomlagres i USA.

Ved å passordbeskytte ZOOM-møtene legger man til et ekstra lag med sikkerhet for å slippe uønskede forstyrrelser.

For å oppnå full funksjonalitet i ZOOM er anbefalingen å delta i møter via desktop-applikasjonen. Hvis dette ikke er et alternativ er det mulig å delta på ZOOM-møter via en nettleser, men da med noe begrenset funksjonalitet. De fleste essensielle funksjoner knyttet til å delta i et møte er fortsatt ivaretatt.

Anbefalingen er at man bruker nettleseren Google Chrome. 

For å ytterligere øke sikkerhet rundt bruk av ZOOM har Standard Norge utført følgende tiltak som er i tråd med retningslinjene fra ZOOM og anbefalinger fra Nettvett:

  • Passordbeskyttelse på samtlige møter og kurs.
  • Deaktivert muligheten for at andre enn møtelederen innleder møtet eller logger seg på møtet først.
  • Deaktivert muligheten for at møtedeltakere kan dele skjerm. Det er kun møtelederen som nå har denne muligheten.
  • Aktivert en Autogenerering av ZOOM-ID ved pålogging. Dette for å hindre at uvedkommende skal kunne få tak i møtedeltakeres ID og logge seg på.
  • Det har blitt etablert et venterom slik at deltakere må bli godkjent av møteleder for å kunne delta i møtene.
  • Standard Onlines forelesere kommer ikke til å benytte seg av fildelingsfunksjoner.
  • Aktivert en funksjon som sørger for at deltakere som har blitt fjernet fra et møte ikke kan logge seg på igjen.

Vi vil også minne på følgende anbefalinger som gjelder for deltakelse i alle videotjenesteløsninger:

  • Ikke del sensitive opplysninger
  • Ikke del filer eller bilder

Behandling av personopplysninger oppgis å følge GDPR.

For mer informasjon:

https://ZOOM.us/

Nettvett.no

Oslo, 24. april 2020

Last updated: 2022-06-01