Kurs og rådgiving

Kurs i ledelsessystemer

Standardene for ledelsessystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet. Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011 med flere.

Course title Date Location
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-learning Practical Quality Management based on NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-learning Practical Environmental Management based on NS-EN ISO14001:2015 E-learning
E-learning Occupational health and safety management systems based om NS-ISO 45001: 2018 E-learning
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2021-09-21 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2021-09-29 Digitalt kurs
Digitalt kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2021-10-14 Digitalt kurs
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2021-10-20 Fornebu
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2021-10-26 Digitalt kurs
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2021-10-28 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2021-10-28 Digitalt kurs
Digitalt kurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 2021-11-04 Digitalt kurs
Digitalt kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2021-11-09 Digitalt kurs
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001 2021-11-25 Fornebu
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14001 2021-11-30 Fornebu (Bærum)