Planned maintenance

In connection with an update of our systems the website standard.no will be unavailable for one (1) hour between 6 am and 9 am (CET) on Saturday December 16. We apologize for any inconvenience this may cause.

 

Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2018-01-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-01-30 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-01-31 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-02-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2018-02-07 Lysaker ( Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-02-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2018-02-08 Bergen
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2018-02-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i kvalitetsledelse i helsetjenesten 2018-02-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2018-02-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-02-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2018-02-15 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2018-02-22 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-02-27 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-02-28 Stavanger
Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg 2018-02-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i praktisk forbedringsarbeid ved bruk av LEAN - basert på prinsippene for kvalitetsledelse i ISO 9001 2018-02-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2018-02-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-03-06 Tromsø
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2018-03-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-03-07 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-03-07 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-03-08 Trondheim
Kurs i NEK 700 - krav til infrastruktur for tele-, data- og TV-anlegg 2018-03-13 Lysaker
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2018-03-13 Bergen
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2018-03-15 Bergen
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2018-03-15 Lysaker (Bærum)
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2018-03-15 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-03-20 Bergen
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2018-03-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007 NA:2014 2018-03-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-04-10 Lysaker(Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-04-11 Tromsø
Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid (1/2 dag) 2018-04-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2018-04-11 Bergen
Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2018-04-12 Bergen
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2018-04-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-04-17 Bergen
Kurs: Rett standardkontrakt til rett tid 2018-04-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere 2018-04-18 Bergen
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2018-04-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2018-04-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2018-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2018-04-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 2018-04-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter 2018-04-26 Bergen
Kurs i Integrerte styringssystemer – hvordan etablere felles systemer for kvalitet, HMS og ytre miljø 2018-05-08 Bergen
Kurs: Fra TEK10 til TEK17 – de viktigste endringene 2018-05-24 Lysaker (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2018-05-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-05-29 Tromsø