Important message

In connection with an update of our systems the website will be unavailable between Noon on Friday September 21 and 8 AM on Monday September 24. We apologize for any inconvenience this may cause.

 

Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-learning
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001:2018 E-learning
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-09-26 Stavanger
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2018-09-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-10-02 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-10-03 Tromsø
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2018-10-03 Bergen
Kurs i Bustadoppføringslova med kontrakter 2018-10-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2018-10-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NEK 405-2, Elkontroll Bolig - med mulighet for eksamen 2018-10-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2018-10-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-10-10 Lysaker(Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-10-11 Bergen
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2018-10-11 Bergen
Kurs i entreprisekontrakter med utgangspunkt i NS 8405 og NS 8407 2018-10-11 Kristiansund
Kurs i Prosjekt- og anbudssamarbeid i bygge- og anleggsbransjen - hva er lovlig 2018-10-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2018-10-16 Bergen
Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 2018-10-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2018-10-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2018-10-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i sluttkontroll av elektriske anlegg, med fordypning i jording og utjevningsforbindelser 2018-10-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2018-10-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-10-17 Tromsø
Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg 2018-10-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2018-10-18 Lysaker (Bærum)
Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800 2018-10-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2018-10-23 Bergen
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2018-10-23 Stavanger
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2018-10-23 Bergen
Kurs i FSE Lavspenning og Førstehjelp i forbindelse med FSE 2018-10-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2018-10-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i praktisk forbedringsarbeid ved bruk av LEAN - basert på prinsippene for kvalitetsledelse i ISO 9001 2018-10-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i entreprisekontrakter med utgangspunkt i NS 8405 og NS 8407 2018-10-25 Bodø
Kurs innen elektro for byggtakstpersonell og eiendomsbesittere 2018-10-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2018-10-30 Bergen
Kurs i Interne revisjoner 2018-10-30 Bergen
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2018-10-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i Byggherreforskriften med kontrakter 2018-10-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-10-31 Tromsø
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2018-11-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere 2018-11-06 Bergen
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2018-11-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2018-11-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2018-11-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-11-15 Bergen
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2018-11-15 Bergen
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2018-11-15 Lillestrøm
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2018-11-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001 2018-11-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-11-21 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2018-11-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2019-03-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-04-09 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-04-10 Trondheim