Kurs og rådgiving

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-læringskurs i NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø E-learning
E-læringskurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-learning NS-EN ISO 14001:2015 Environmental management systems E-learning
E-learning NS-EN ISO 9001:2015 Quality management systems E-learning
E-learning NS-ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems E-learning
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-learning
E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet E-learning
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2022-10-13 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 2022-10-17 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise 2022-10-18 Digitalt kurs
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2022-10-18 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2022-10-19 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2022-10-19 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2022-10-20 Fornebu (Bærum)
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2022-10-20 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2022-10-20 Digitalt kurs
Kurs i Interne revisjoner 2022-10-25 Fornebu (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2022-10-25 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2022-10-26 Fornebu (Bærum)
Kurs i Granskning basert på NS-ISO 45001 2022-10-27 Fornebu (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2022-11-02 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2022-11-08 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2022-11-09 Bergen
Digitalt kurs i Håndverkertjenesteloven basert på byggblankettene 3501 og 3502 2022-11-22 Digitalt kurs
Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse 2022-11-24 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2022-12-08 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2022-12-15 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2023-01-19 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2023-02-06 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2023-02-07 Digitalt kurs
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2023-02-09 Fornebu
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2023-02-15 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2023-02-16 Tromsø
Kurs i Samspillsentreprise 2023-03-09 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2023-03-15 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2023-03-22 Fornebu (Bærum)