Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-learning
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-learning
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2019-09-17 Trondheim
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2019-09-18 Bergen
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2019-09-19 Bergen
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2019-09-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2019-09-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2019-09-24 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2019-09-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-09-25 Tromsø
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2019-09-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-09-26 Tromsø
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-10-01 Stavanger
Kurs i Samspillsentreprise 2019-10-01 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-10-02 Stavanger
Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere 2019-10-03 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-10-08 Tromsø
Kurs i Samspillsentreprise 2019-10-08 Kristiansand
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2019-10-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2019-10-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2019-10-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 45001 - Den nye standarden for arbeidsmiljø 2019-10-10 Bergen
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2019-10-10 Lysaker (Bærum)
Sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder iht. NS-ISO 45001 2019-10-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-10-15 Trondheim
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2019-10-15 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2019-10-16 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-10-16 Trondheim
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2019-10-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2019-10-17 Lysaker (Bærum)
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2019-10-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-10-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2019-10-22 Kristiansand
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-10-23 Kristiansand
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2019-10-23 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2019-10-23 Lysaker(Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-10-29 Bergen
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2019-10-29 Lysaker (Bærum)
Kvalitetsledelse i helsetjenesten 2019-10-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2019-10-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2019-10-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2019-10-31 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2019-11-05 Tromsø
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2019-11-05 Bergen
Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800 2019-11-05 Lysaker (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2019-11-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2019-11-07 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-11-07 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2019-11-13 Bergen
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2019-11-13 Bergen
Kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2019-11-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-11-26 Ålesund
Kurs i NS 8407 Totalentreprise (1 dag) 2019-11-27 Ålesund
Kurs i universell utforming iht. NS 11001 og TEK17 2019-11-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-02-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-03-10 Lysaker (Bærum)