Kurs og rådgiving

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-learning
E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet E-learning
E-læringskurs i NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø E-learning
E-læringskurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-learning NS-EN ISO 14001:2015 Environmental management systems E-learning
E-learning NS-EN ISO 9001:2015 Quality management systems E-learning
E-learning NS-ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems E-learning
Digitalt kurs i NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Opplæring og utførelse 2022-01-26 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2022-02-01 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 2022-02-01 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2022-02-03 Digitalt kurs
Kurs i Interne revisjoner 2022-02-08 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2022-02-08 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2022-02-08 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2022-02-10 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet 2022-02-15 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse 2022-02-15 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3935 og i NS 6450 2022-02-17 Digitalt kurs
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2022-03-08 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i gjennomføring av anskaffelser basert på NS 3450 og NS 3418 2022-03-10 Digitalt kurs
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2022-03-17 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 2022-03-17 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise 2022-03-18 Digitalt kurs
Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise 2022-03-30 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2022-03-30 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2022-04-05 Digitalt kurs
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2022-04-05 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2022-04-05 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i Håndverkertjenesteloven basert på byggblankettene 3501 og 3502 2022-04-06 Digitalt kurs
Kurs i Samspillsentreprise 2022-04-07 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2022-04-21 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2022-04-26 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø 2022-04-26 Fornebu (Bærum)
Course in NS 8405 and NS 8406 - Norwegian building and civil engineering contracts 2022-04-26 Fornebu (Bærum)
Course in NS 8407 - General conditions of contract for design and build contracts 2022-04-27 Fornebu (Bærum)