prosesshjul som går i hverandre
Foto: © AdobeStock

Rådgiving i bruk og implementering av standarder

Er du usikker på hvordan du kommer i gang med implementering av ISO-standarder? Skal bedriften sertifiseres, vurderer dere sertifisering eller skal dere resertifiseres? Eller har prosessen stoppet opp, og du trenger hjelp til å komme videre?

Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor en rekke ISO-standarder. Våre rådgivere har lang erfaring og har sin daglige virksomhet innen sertifisering og anvendelse av ledelsessystemstandarder og øvrige standarder.

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner.

Vi tilbyr rådgiving innenfor:

  • NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
  • NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø
  • NS-ISO 21001 Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner
  • NS-EN ISO 22000 Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet
  • NS-EN ISO/IEC 27001 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten
  • NS-ISO 31000 Risikostyring
  • NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
  • Kontinuerlig forbedringsarbeid ved bruk av LEAN

Våre tjenester spenner fra rådgivning i spesielle temaer som f.eks. risikokartlegging og internrevisjon til bistand, implementering eller totalansvar for rådgiving frem til akkreditert ISO-sertifisering.  

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Ta kontakt for tilbud

For tilbud eller mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Ingebjørg Sjåstad:

Ingebjørg Sjåstad
E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Asker Produkt ble sertifisert i NS-EN ISO 9001

Ansatte i Asker Produkt

For at vekstbedriften i Asker skulle være helt sikre på topp kvalitet på alt de leverer, ønsket de en sertifisering i NS-EN ISO 9001. På veien dit har de utviklet en kvalitetskultur med gode prosesser og nyttige verktøy, med hjelp fra Standard Norge. 

Les om hvordan Asker Produkt kom i mål med sertifiseringen

Last updated: 2022-09-22