Illustrasjon av bedrift
Foto: Elenabsl, AdobeStock

Rådgiving gir rett fokus og godt samarbeid

En standard er lik for alle, men måten standarden tas i bruk på, er forskjellen på lite og stort utbytte. Våre rådgivere vet hvor fokus bør være for å få til godt samarbeid hos dere, høy nytteverdi av innsatsen og vekst på ønsket område.

En god implementering av en standard kjennetegnes av at dine medarbeidere ser at deres hverdag blir bedre. Når menneskene i din organisasjon bidrar til å kartlegge arbeidsprosesser, finner de i fellesskap nye måter å løse sine oppgaver på.

Hjelpemidler for å løse oppgavene

Våre rådgivere har lang erfaring med implementering av standarder og med å gjøre tredjeparts revisjoner. Vi kjenner innholdet i standardene og vet hva dere bør fokusere mest på. Med oss på laget skaper dere en mer effektiv prosess – husk at standarden skal bli hos dere i mange år fremover.

Vi har også hjelpemidlene som forenkler implementeringen av aktuelle standarder. Vi har maler for kartlegging, utgangspunkt for prosedyrer, kunnskap om 3. parts programvare og kan foreslå kurs som gir ansatte nødvendig kunnskap. Kursene kan også skreddersys din organisasjon og gjøres bedriftsinterne.

Våre spesialfelt:

  • NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
  • NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø
  • NS-ISO 21001 Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner
  • NS-EN ISO 22000 Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet
  • NS-EN ISO/IEC 27001 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten
  • NS-ISO 31000 Risikostyring
  • NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
  • Kontinuerlig forbedringsarbeid ved bruk av LEAN

Våre tjenester spenner fra rådgivning i spesielle temaer som risikokartlegging og internrevisjon – til bistand, implementering eller totalansvar frem til akkreditert ISO-sertifisering.

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Ta kontakt for tilbud

For et tilbud eller mer informasjon, ta kontakt:

Ingebjørg Sjåstad
Sertifisert revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 og ISO 45001.

E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Asker Produkt ble sertifisert i NS-EN ISO 9001

Ansatte i Asker Produkt

For at vekstbedriften i Asker skulle være helt sikre på topp kvalitet på alt de leverer, ønsket de en sertifisering i NS-EN ISO 9001. På veien dit har de utviklet en kvalitetskultur med gode prosesser og nyttige verktøy, med hjelp fra Standard Norge. 

Les om hvordan Asker Produkt kom i mål med sertifiseringen

Last updated: 2023-01-24