Nyhetsarkiv

 

Med FNs siste klimarapport på bordet skriker verden etter handling, og flere virksomheter svarer med lovord om egen innsats. Kommunikasjon om miljømessige verdier, handlinger og prestasjoner har blitt en vesentlig aktivitet for virksomheter og organisasjoner, men det er også en kilde til frustrasjon og forvirring.

2021-10-22

More about Standardiser og rydd vei for god miljøkommunikasjon
 

This NORSOK standard specifies guidelines and requirements for design and documentation of offshore steel structures. The 2021 edition was published in September.

2021-10-22

More about New edition of NORSOK M-120:2021 Structural Material Data Sheets
 


2021-10-20

More about NORSOK M-501 published for public enquiry
 

NS 3770 er en standard som er under utvikling og den vil bestå av flere deler. Nå er del 1, NS 3770-1 som omhandler termer og definisjoner på høring fram til 4. desember. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til forslaget.

2021-10-18

More about Ny Norsk Standard for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser på høring
 

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er på høring til 23. november.

2021-10-14

More about Bygningsdelstabellen kommer i ny utvidet utgave
 

Dette er kanskje ikke den mest kjente internasjonale merkedagen i løpet av et år. Dagen er likevel en markering av noe som er viktig for norsk næringsliv, samfunnsliv og norske forbrukere.

2021-10-13

More about 14. oktober er Verdens Standardiseringsdag
 

Standard Norge deltar som før på stand nr E01-09 på Bygg Reis Deg. Møt oss og få siste nytt om standardene du bryr deg om.

2021-10-12

More about Møt oss på Bygg Reis Deg
 

This technical specification (TS) provides requirements and guidance for reporting of production performance data and production loss data in the operating phase by use of production loss categorization.

2021-10-07

More about The first edition of ISO/TS 3250 Calculation and reporting production efficiency in the operating phase, published
 

Standard Norge og Akershus musikkråd inviterte til frokostmøte 28. september hvor den nye internasjonale standarden for musikkøverom, ISO 23591, ble lansert. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

2021-10-04

More about Lansering av ny internasjonal standard for musikkøverom
 

NS 3459 definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, prisforespørsel, pristilbud og avregning mellom programsystemer. En revidert utgave av standarden er på høring til 7. november.

2021-10-01

More about Standarden for digital prisforespørsel basert på NS 3420 og Statens vegvesens prosesskode er på høring