Nyhetsarkiv

 

Kortreist, bærekraftig eller laget med kjærlighet – varer og tjenester har de seneste årene i stadig økende grad blitt utstyrt med merkelapper som appellerer til våre følelser og særlig til vårt etiske sinnelag.

2019-09-13

More about Etiske påstander - Ny veiledning
 

COPOLCO er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO sitt virkemiddel for å oppmuntre forbrukerinteressene til å delta i utviklingen av standarder. Standard Norge er medlem av COPOLCO.

2019-09-13

More about ISO og forbrukeren fram mot 2030
 

Ønsker du å bruke og bedre utnytte innholdet i standarder i egne systemer og programvare? Med en avtale om utvidet tilgang er dette mulig, og det gir deg større og flere muligheter.

2019-09-06

More about Utvidet tilgang til innhold i standarder - digital bruk av standarder
 

Standard Norge har mottatt et forslag til et nytt nasjonalt standardiseringsprosjekt. Tanken med prosjektet er å utvikle en kontraktstandard og/eller blankett for utleie av brakker og moduler, og vi ønsker tilbakemelding på hva norske aktører mener om prosjektet.

2019-09-06

More about Trenger vi en standard for utleieavtale av brakker og moduler?
 

Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Norsk Standard for blågrønn faktor er nå på høring.

2019-09-06

More about Blågrønn faktor – ny Norsk Standard på høring
 

Basert på et forprosjekt har Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) avdekket at det er et stort behov for å jobbe mer med standardisering knyttet til sikring av tunneler. Vi inviterte derfor til Standard Morgen 3. september for å se på om det er mulig å starte et arbeid på dette viktige feltet.

2019-09-04

More about Økt sikkerhet i norske tunneler – fra skreddersøm til standardisering
 

Hva kan Norge bidra med for å styrke troverdigheten og tilliten til offentlige anskaffelser på tvers av landegrenser? Her finner du presentasjoner fra Standard Morgen 28. august 2019.

2019-08-28

More about Standard Morgen: Styrket troverdighet og tillit til offentlige anskaffelser
 

IEC har foretatt en omfattende revisjon av standardserien NEK IEC 61892 som er nøkkeldokumenter for sikkerhet og funksjon for el-installasjoner på offshoreanlegg. Standardserien består av syv deler og anerkjennes av industri og myndigheter internasjonalt. Norge ved Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ledet det internasjonale arbeidet som har pågått over flere år.

2019-08-28

More about Standarder baner vei for energieffektive offshoreanlegg
 

Den nye standarden NS-EN 16798-1:2019 for inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse angir krav til innemiljøparametere for termisk miljø, inneluftkvalitet, belysning og akustikk.

2019-08-25

More about Ny standard for inneklimaparametere
 

Standard Norge vurderer å etablere en norsk speilkomite som skal følge opp internasjonalt standardiseringsarbeid på bioteknologi-området. Nå ønsker vi tilbakemelding fra det norske fagmiljøet.

2019-08-23

More about Vil du bidra i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor bioteknologi?