Nyhetsarkiv

 

I sammenheng med økt fokus på fornybar energi og nye eltakster blir batterier stadig mer aktuelt for både boligeiere, eiendomsbesittere og næringsliv. Standarder gir nyttig informasjon om installasjon og drift av sekundærbatterier enten det er tradisjonelle bly-syre eller litium-ion.

2019-04-23

More about Standarder for sikkerhet ved installasjon og drift av batterier og energilagringssystemer
 

Hvis du ikke forvalter dine ansattes kunnskap på riktig måte, reduserer du muligheten til å skape langsiktige og bærekraftige verdier gjennom dem. Den nye standarden NS-ISO 30414 hjelper deg å kartlegge og utvikle virksomhetens menneskelige kapital.

2019-04-23

More about Ny standard for rapportering av menneskelig kapital
 

Standards Norway is closed during the Easter week (April 15 through April 22). Standard Online, on the other hand, keep business hours Monday, Tuesday and Wednesday.

2019-04-12

More about Business hours Easter 2019
 

Den nye standarden skal styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter på tvers av landegrenser. Den skal også bidra til effektive gjennomføring av avtaler og forpliktelser. Forenkling og økning av den grenseoverskridende handelen basert på offentlige anskaffelser er en viktig del av dette.

2019-04-12

More about Vil du være med å utvikle en europeisk standard for offentlige anskaffelser?
 

Målet med den nye europeiske veilederen er å sikre bedre forståelse av hva standarder er og hvordan de kan refereres til i forbindelse med offentlige anskaffelser.

2019-04-12

More about Veileder om referanser til standarder i offentlige anskaffelser
 

Standarden NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold, har kommet i ny utgave og erstatter 2013-versjonen.

2019-04-10

More about Ny, revidert utgave av brannalarmstandarden
 

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Den første standarden i verdenssammenheng, ble gitt ut som Norsk Standard i 2018 og nå har det også kommet en veiledning til standarden.

2019-04-10

More about Verdiskaping med mangfoldsledelse
 

Forrige utgave av NS 3935 ITB ble lansert i 2011 og har vært en viktig del av Riktig med en gang-konseptet, som sikrer bedre samspill mellom aktørene ved prosjektering og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner. Standarden har nå kommet i ny utgave.

2019-04-08

More about ITB-standarden NS 3935 i ny utgave
 

Få bedre kontroll på energibruken i driftsfasen, slik at det er mulig å iverksette forbedringstiltak og forbedre forvaltningen av bygget.

2019-04-04

More about Ny veiledning om etterprøving av bygningers energibruk - SN/TR 3069
 

Det er mye som skjer på området faste brannslokkesystemer. Felles nordiske standarder «INSTA-standarder» trekkes tilbake, og vi får nye felles europeiske standarder.

2019-04-04

More about Faste brannslokkesystemer – nye standarder utgis og noen trekkes tilbake