Nyhetsarkiv

 

Hvordan bør avfall på fiskefartøy håndteres for å redusere forsøpling av havet og avfallsmengde? I samarbeid med Fiskarlaget og Handelens Miljøfond inviterte vi til lansering 24. mars av standarden NS-ISO 5020 som viser hvordan dette kan gjøres i praksis.

2023-03-24

More about Lansering av ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy
 

En ny ISO-standard om håndtering av avfall på fiskefartøy blir et viktig verktøy for å oppnå et plastfritt hav. Det skriver tre sentrale aktører i arbeidet: Fiskarlaget, Handelens Miljøfond og Standard Norge.

2023-03-21

More about Kronikk: Ønsker du et plastfritt hav?
 

NEK lanserer en ny standardpakke for digitale anlegg/nettstasjoner kalt NEK Digital Stasjon. Standardpakken har fokus på automatiserte og digitaliserte anlegg/nettstasjoner for transformatorer og koblingsanlegg i det høyspente elektrisitetsnettet.

2023-03-21

More about Nye standarder for digitale nettstasjoner
 

Standarden for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon for laks og regnbueørret, NS 9417, er revidert. Vi inviterte til frokostmøte 16. mars hvor den nye utgaven ble presentert.

2023-03-17

More about Terminologi i laks- og ørretproduksjon - ny Norsk Standard NS 9417
 

ISO 45003 hjelper virksomheter å forebygge, oppdage og håndtere negative psykososiale forhold, samt fremme trivsel på jobben som en del av et ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Nå er standarden oversatt til norsk.

2023-03-13

More about Verdens første internasjonale standard om psykososialt arbeidsmiljø – nå på norsk
 

Standard Norge inviterte til informasjonsmøte 7. mars 2023 om et mulig nytt standardiseringsprosjekt for varmebehandling av jord knyttet til bygge- og anleggsprosjekter. Prosjektet har også relevans for jord i landbruket.

2023-03-09

More about Presentasjoner fra seminar om massehåndtering for økt gjenbruk av jord
 

Den nye standarden for coaching, NS 11251, beskriver hvilken kompetanse en kunde skal kunne forvente fra en coach. 2. mars 2023 inviterte vi til lanseringsmøte hvor standarden ble presentert, og her kan du finne presentasjonene fra lanseringen.

2023-03-08

More about Ny Norsk Standard for coaching
 

Mandag 6. mars 2023 lanserer Standard Norge en ny portal for standarder som er på høring. Målet er økt brukervennlighet og større engasjement rundt standardisering.

2023-03-01

More about Nytt høringssystem for standarder
 

På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.

2023-03-01

More about Standardisering skal gi bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet
 

Digital infrastruktur og automatiserte kjøretøy: Hvordan bidrar det til økt trafikksikkerhet? Dette er temaet når Standard Norge inviterer til en egen sesjon under Mobilitet 2023.

2023-02-28

More about Standard Norge deltar på Mobilitet 2023