Nyhetsarkiv

 

Kvalitetsmerket for skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd. Et nytt forslag til skreistandarden, NS 9406, er nå sendt på høring med høringsfrist 15. september 2022.

2022-08-03

More about Ny versjon av skreistandarden på høring
 

This NORSOK standard specifies guidelines and requirements for design and documentation of offshore structures. The 2022 edition was published in July.

2022-07-12

More about New edition of NORSOK N-004 Design of offshore structures
 

Plast og plastprodukter har blitt en viktig og integrert del av det moderne samfunnet, men plast medfører også utfordringer og har blitt et stort miljøproblem. Nå er det startet opp flere internasjonale standardiseringsprosjekter for plast. Hvordan skal vi prioritere disse riktig for norske aktører? Meld deg på vårt informasjonsmøte som holdes 31. august og gi oss innspill på dette.

2022-07-11

More about Informasjonsmøte om etablering av standardiseringskomité for plast
 

Standard Norge ser fram til å møte aktører i fiskerinæringen i Trondheim 23.–26. august. En helt ny internasjonal standard for avfallshåndtering på fiskefartøy som er utviklet under norsk ledelse, blir lansert på messa.

2022-07-05

More about Møt oss på Nor-Fishing
 

Cyberangrep er en stadig økende trussel for svært mange virksomheter, både private og offentlige. Standard Norge jobber for å sikre at flere viktige standarder blir tilgjengelig og kan sikre bedre ledelse for å håndtere cyberrisikoen. Camilla Olsen fra Sopra Steria, er valgt til ny leder av den norske standardiseringskomiteen for dette arbeidet.

2022-07-05

More about Camilla Olsen er ny komitéleder for informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern
 

Standard Norge deltar med tre arrangement og inviterer i tillegg til «åpen båt» to ganger under Arendalsuka 2022. Temaene på arrangementene omfatter aldersinkluderende arbeidsliv, plast og sirkulærøkonomi, og smarte byer og robotikk. Velkommen til arrangement hvor du kan møte både oss og mange spennende samarbeidspartnere.

2022-07-04

More about Møt Standard Norge på Arendalsuka 2022
 

Norsk Standard NS 3420-G for grunnarbeider er for tiden under revisjon. Revisjonen har medført at standarden deles i åtte. Den første av disse nye delstandardene, NS 3420-GK Grunnarbeider – Peler, er nå på høring fram til 1. oktober.

2022-07-01

More about NS 3420-GK er revidert og på høring
 

NEK 446:2022 er en samling av tre delstandarder i serien NEK IEC 62446 som omhandler krav for testing, dokumentasjon og vedlikehold av fotovoltaiske solenergisystemer. NEK 400 henviser direkte til første delstandard i denne samlingen.

2022-06-27

More about Ny standard for solcellers tilknytning til nettet
 

Skal verden og Norge lykkes med karbonfangst og -lagring (CCS), må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy, skriver Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge og Ingvild Ombudstvedt, leder i Standard Norges CCS-komité og eier/advokat i IOM Law.

2022-06-23

More about Kronikk: CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge
 

Coaching er et fag i utvikling. Vi har nå ute på høring et forslag til standard som omfatter hvilken kompetanse en coach skal ha. Målet med standarden er å bidra til å heve kvaliteten på coachingtjenester ved å synliggjøre for kundene hvilken kompetanse de kan forvente at en coach har. For coacher kan standarden bidra til å bedre kvaliteten på de tjenestene som tilbys.

2022-06-23

More about Norsk Standard for coaching på høring