Arbeidsliv

 

Vi lanserer nå den norske versjonen av den første internasjonale veilederen for rapportering av humankapital – NS-ISO 30414 Rapportering av menneskelig kapital. Standarden hjelper å få et klart bilde av det faktiske bidraget til menneskelig kapital i virksomheter.

2021-09-29

More about Rapportering av menneskelig kapital i norsk versjon
 

Denne standarden, NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden, er på høring fram til 15. november. Du og din virksomhet kan komme med innspill på forlaget.

2021-09-16

More about Ny Norsk Standard for sikring ved arbeid i høyden er på høring
 

En ny veiledning skal hjelpe små virksomheter å få mest mulig ut av den internasjonale arbeidsmiljøstandarden ISO 45001.

2021-03-05

More about Veiledning til ISO 45001 hjelper små organisasjoner å skape sikre og gode arbeidsplasser
 

Er din bedrift fremdeles sertifisert i henhold til OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø? Nå er snart den treårige overgangsperioden over, og sertifikatet vil ikke lenger være gyldig etter 30. september 2021.

2021-02-08

More about 30. september går sertifiseringer etter OHSAS 18001 ut
 

Denne standarden samler internasjonal beste praksis for hvordan organisasjoner kan håndtere helse og sikkerhet til ansatte og interessenter under COVID-19-pandemien, og er ment å utfylle eksisterende nasjonalt regelverk og retningslinjer.

2021-01-28

More about Ny standard om helse og sikkerhet på arbeidsplassen under COVID-19
 

Innovasjon er nøkkelen for norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin konkurranseevne inn i de neste tiårene, men kan innovasjon standardiseres? Vi mener ja, og inviterte til et digitalt frokostmøte om dette 16. juni, og her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2020-06-19

More about Kan innovasjon standardiseres?
 

En universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger er etterlyst av mange. Det finnes flere ulike veiledninger om dette, men kunnskapen om hvordan faktisk planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av ulike løsninger gjennomføres, er lite eller vanskelig tilgjengelig. Nå oppretter vi en ny standardiseringskomité som skal utarbeide en standard med løsninger for dette. Interessen for å delta er stor, og vi har dessverre ikke anledning til å ta inn flere komitémedlemmer nå.

2020-06-15

More about Hvordan kan lydtekniske løsninger tilrettelegges bedre for mottakerne?
 

Hvordan vil framtidens arbeidsliv bli og hvordan kan du som leder bruke standarder for å legge til rette for livslang læring og utnyttelse av mangfold? Dette var tema på et frokostmøte 7. mai 2020. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2020-05-07

More about Framtidens arbeidsliv
 

Det finnes flere ulike internasjonale standarder som kan brukes av alle organisasjoner hvor det jobber mennesker. Nå ønsker vi at Norge skal ta en mer aktiv rolle i det internasjonale standardiseringsarbeidet, og inviterer til oppstartmøte 7. mai!

2020-04-03

More about Vil du være med å utvikle internasjonale standarder innenfor HR?
 

Det finnes flere ulike internasjonale HR-standarder som kan brukes av alle organisasjoner hvor det jobber mennesker. Nå ønsker vi at Norge skal ta en mer aktiv rolle i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Velkommen til informasjonsmøte 5. februar!

2020-01-17

More about Vil du være med å utvikle internasjonale standarder innenfor HR?
1 2 3 4 > »