Bygg, anlegg og eiendom

 

Standarden NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold, har kommet i ny utgave og erstatter 2013-versjonen.

2019-04-10

More about Ny, revidert utgave av brannalarmstandarden
 

Forrige utgave av NS 3935 ITB ble lansert i 2011 og har vært en viktig del av Riktig med en gang-konseptet, som sikrer bedre samspill mellom aktørene ved prosjektering og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner. Standarden har nå kommet i ny utgave.

2019-04-08

More about ITB-standarden NS 3935 i ny utgave
 

Få bedre kontroll på energibruken i driftsfasen, slik at det er mulig å iverksette forbedringstiltak og forbedre forvaltningen av bygget.

2019-04-04

More about Ny veiledning om etterprøving av bygningers energibruk - SN/TR 3069
 

Det er mye som skjer på området faste brannslokkesystemer. Felles nordiske standarder «INSTA-standarder» trekkes tilbake, og vi får nye felles europeiske standarder.

2019-04-04

More about Faste brannslokkesystemer – nye standarder utgis og noen trekkes tilbake
 

Den tidligere felles nordiske standarden INSTA 900-1 for boligsprinkler er nå historie. Den har blitt erstattet av en felles europeisk standard i stedet: NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold.

2019-04-04

More about Ny standard for boligsprinkler
 

Den nye ledelsesstandarden for fasilitetsstyring er utgitt på norsk. Hvis du vil forbedre kvaliteten av dine tjenester, øke inntjeningen og ha et verktøy for å jobbe systematisk for å nå mål i strategien, så les denne standarden først som sist.

2019-03-29

More about Læreboka for FM er oversatt til norsk – NS-EN ISO 41001
 

NS-ISO 55002 er revidert på bakgrunn av erfaringer brukere har gjort de siste fire årene siden standarden først kom ut.

2019-03-26

More about Ny utgave av NS-ISO 55002 Forvaltning av anlegg og verdier
 

Se oversikten over vårens nyheter innenfor fasilitetsstyring.

2019-03-25

More about FM-nytt våren 2019
 

Standarden for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. I 2018 ble NS-INSTA 800 revidert og forbedret, og nå er den tilgjengelig på norsk.

2019-03-20

More about Rengjøringsstandarden NS-INSTA 800 – nå på norsk
 

NS-EN 1090-2 omhandler tekniske krav til stålkonstruksjoner og er en del av NS-EN 1090-serien som har vært under utvikling og revisjon i den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN).

2019-03-13

More about NS-EN 1090-2 Stålkonstruksjoner – nå på norsk