Bilde fra Tjuvholmen i Oslo

Legg til standardene i abonnement

Hvis du legger til standardene i et abonnement på web er du sikker på at du alltid har siste utgave.
Les mer om abonnement

Relevante standarder for rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Rådgivende ingeniører innen elektro har et stort behov for enkel tilgang på beregnings- og dimensjoneringsregler, dokumentasjon, ytelser og tekniske krav til produkter som benyttes i el-anlegg.

Norsk Standard dekker dette behovet gjennom en rekke standarder. Utfordringen for bransjen er at det er svært mange standarder å forholde seg til dersom man inkluderer alt innen beskrivelser, produkt, prøvning, utførelse, drift, igangsetting og kontrakter.

For å hjelpe bransjen har Standard Norge satt sammen en oversikt over de mest sentrale standardene som er aktuelle for rådgivende ingeniører innenfor elektro.

Standardene i listen under kan kjøpes enkeltvis, eller du kan legge dem til i et abonnement på web for å være sikker på at du alltid har siste utgave. Kontakt oss på salg@standard.no dersom du vil vite mer om abonnementsmulighetene dine.

Last updated: 2021-02-03

NOK 775,00 (excl. VAT)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 465,00 (excl. VAT)

Standardsamling som inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, samt tilhørende blanketter. Standardsamling P-801

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard

Juridiske standarder for bygg og anlegg

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 900,00 (excl. VAT)

Elektronisk standardsamling inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

LanguageNorsk

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NS 8401:2010

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

LanguageNorskEdition: 1 (2010-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8402:2010

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

LanguageNorskEdition: 1 (2010-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8409:2008

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

LanguageNorskEdition: 1 (2008-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8430:2009

Standard

NOK 345,00 (excl. VAT)

Overtakelse av bygg og anlegg

LanguageNorskEdition: 1 (2009-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 345,00 (excl. VAT)

Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold

LanguageNorskEdition: 1 (2009-01-29)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 345,00 (excl. VAT)

Mangelliste - Næringsforhold

LanguageNorskEdition: 1 (2009-01-29)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NS 6430:2014

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)

LanguageNorskEdition: 1 (2014-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

SN/TS 3456:2018

Standard

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)

LanguageNorskEdition: 1 (2018-12-06)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3935:2019

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

LanguageNorskEdition: 1 (2019-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8404:2013

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

LanguageNorskEdition: 1 (2013-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 0: Orientering

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-12-10)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-1:2019

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-2:2019

Standard

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 2: Inndeling, innhold og stikkordliste

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-BN:2019

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BN: Elektrotekniske systemer

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-BQ:2019

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BQ: Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-W:2019

Standard

NOK 2 810,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del W: Installasjoner for elkraft og ekom

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-X:2019

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del X: Utstyr for elkraft og ekom

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-Y:2019

Standard

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Y: Spesielle tekniske installasjoner og anlegg

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-YB:2019

Standard

NOK 974,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3901:2012

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Krav til risikovurdering av brann i byggverk

LanguageNorskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Lys og belysning — Belysning av arbeidsplasser — Del 1: Innendørs arbeidsplasser

LanguageEngelskEdition: 2011-06 (2011-12-01) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3960:2019

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

LanguageNorskEdition: 1 (2019-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3418:2020

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access