Illustrasjonsfoto av bygning og forstørrelsesglass

Relevante standarder for takstmann

For deg som jobber med taksering av bolig og næringseiendom finnes det mange relevante standarder. I denne oversikten har vi lagt inn et knippe av de mest sentrale standardene.

Standardene er knyttet til:

  • metodikk for tilstandsanalyse
  • hva som kreves av dokumentasjon for å sette tilstandsgrad
  • krav til toleranser og avvik
  • standardisert arealberegning
  • krav til el-installasjoner i bolig
  • lydforhold i bygninger

Dette er standarder som nyttige for deg som er takstmann å kjenne til, slik at du kan etterspørre relevant dokumentasjon.

Standardene i listen under kan kjøpes enkeltvis, eller du kan legge dem til i et abonnement på web for å være sikker på at du alltid har siste utgave. Kontakt oss på salg@standard.no dersom du vil vite mer om abonnementsmulighetene dine.

Last updated: 2021-09-15

NS 3940:2012

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Areal- og volumberegninger av bygninger

LanguageNorskEdition: 4 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704

LanguageNorskEdition: 3 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg. En veileder basert på NS 3940:2012. P696

LanguageNorskEdition: 1 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8404:2013

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

LanguageNorskEdition: 1 (2013-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3424:2012

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

LanguageNorskEdition: 1 (2012-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

P-799:2020

Standard

NOK 898,00 (excl. VAT)

Veiledning til NS 3424:2012 — Tilstandsanalyse av byggverk — Innhold og gjennomføring

LanguageNorskEdition: 1 (2020-12-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3600:2018

Standard

NOK 898,00 (excl. VAT)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

LanguageNorskEdition: 1 (2018-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

SN/TS 3456:2018

Standard

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)

LanguageNorskEdition: 1 (2018-12-06)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3420-1:2019

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 13187:1998

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Bygningers termiske egenskaper - Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer - Infrarød metode (ISO 6781:1983 modifisert)

LanguageNorskEdition: 1 (1998-12-09)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3931:2014

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Elektrotekniske installasjoner i boliger

LanguageNorskEdition: 1 (2014-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8175:2019

Standard

NOK 898,00 (excl. VAT)

Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper

LanguageNorskEdition: 1 (2019-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access