Unstable website

Unfortunately, we are experiencing instability with our website due to problems with our external operating partner. We are working to resolve the issue and apologize for the inconvenience this causes.

 

Arbeidere i tau høyt opp på en bygning

To nye deler og fire reviderte delstandarder for tilkomstteknikk

Standardserien NS 9600 for tilkomstteknikk har nå to nye deler og fire reviderte delstandarder tilgjengelig.

I Norge jobber mennesker høyt til værs både i olje-, kraft- og byggeindustrien. Standardene i NS 9600-serien skal bidra til å hindre og forebygge uønskede hendelser gjennom et system for opplæring og sertifisering av personell, opplæringsvirksomheter og virksomheter som utfører arbeid med taumetoder. 

De fire første standardene kom første gang ut i 2010 og er revidert med bakgrunn i erfaringene etter flere års bruk. Samtidig er det utviklet to nye deler. 

Bakgrunnen for revisjonen er et ønske om å øke brukervennligheten, korrigere feil og utdype funksjonelle krav. Det er lagt til en systembeskrivelse som beskriver viktige prinsipper for disiplinen. Alt som omhandler sertifisering, er skilt ut i egen del. Standardserien er utformet med tanke på å gi et vern tilsvarende kollektive barrierer.

De seks delene er

  • NS 9600-1 Tilkomstteknikk - Systembeskrivelse og operative rutiner (ny del)
  • NS 9600-2 Tilkomstteknikk - Krav til personell
  • NS 9600-3 Tilkomstteknikk - Opplæringsplan
  • NS 9600-4 Tilkomstteknikk - Krav til opplæringsvirksomheter
  • NS 9600-5 Tilkomstteknikk - Krav til virksomheter som tilbyr tjenester 
  • NS 9600-6 Tilkomstteknikk - Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan (ny del)

Fakta

Tilkomstteknikk er metoder satt i system der bruk av minst to tau og klatreteknikker benyttes som viktigste hjelpemiddel til atkomst, sikring av personell og redning i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgaver. 

Det ene tauet skal fungere som atkomst, mens det andre tauet benyttes som sikring. Tilkomstteknikk er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av avanserte konstruksjoner. I senere år er taubaserte metoder i økende omfang benyttet også innen landbasert industri.

Last updated: 2020-04-20

NS 9600-1:2020

Standard

NOK 534,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 1: Systembeskrivelse og operative rutiner

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9600-2:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 2: Krav til Personell

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9600-3:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 3: Opplæringsplaner

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9600-4:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 4: Krav til til opplæringsvirksomheter

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9600-5:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 5: Krav til utførende virksomheter

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9600-6:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 6: Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access