Arbeidere i tau høyt opp på en bygning

To nye deler og fire reviderte delstandarder for tilkomstteknikk

Standardserien NS 9600 for tilkomstteknikk har nå to nye deler og fire reviderte delstandarder tilgjengelig.

I Norge jobber mennesker høyt til værs både i olje-, kraft- og byggeindustrien. Standardene i NS 9600-serien skal bidra til å hindre og forebygge uønskede hendelser gjennom et system for opplæring og sertifisering av personell, opplæringsvirksomheter og virksomheter som utfører arbeid med taumetoder. 

De fire første standardene kom første gang ut i 2010 og er revidert med bakgrunn i erfaringene etter flere års bruk. Samtidig er det utviklet to nye deler. 

Bakgrunnen for revisjonen er et ønske om å øke brukervennligheten, korrigere feil og utdype funksjonelle krav. Det er lagt til en systembeskrivelse som beskriver viktige prinsipper for disiplinen. Alt som omhandler sertifisering, er skilt ut i egen del. Standardserien er utformet med tanke på å gi et vern tilsvarende kollektive barrierer.

De seks delene er

  • NS 9600-1 Tilkomstteknikk - Systembeskrivelse og operative rutiner (ny del)
  • NS 9600-2 Tilkomstteknikk - Krav til personell
  • NS 9600-3 Tilkomstteknikk - Opplæringsplan
  • NS 9600-4 Tilkomstteknikk - Krav til opplæringsvirksomheter
  • NS 9600-5 Tilkomstteknikk - Krav til virksomheter som tilbyr tjenester 
  • NS 9600-6 Tilkomstteknikk - Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan (ny del)

Fakta

Tilkomstteknikk er metoder satt i system der bruk av minst to tau og klatreteknikker benyttes som viktigste hjelpemiddel til atkomst, sikring av personell og redning i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgaver. 

Det ene tauet skal fungere som atkomst, mens det andre tauet benyttes som sikring. Tilkomstteknikk er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av avanserte konstruksjoner. I senere år er taubaserte metoder i økende omfang benyttet også innen landbasert industri.

Last updated: 2020-02-18

NS 9600-1:2020

Standard

NOK 534,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 1: Systembeskrivelse og operative rutiner

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-2:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 2: Krav til Personell

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-3:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 3: Opplæringsplaner

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-4:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 4: Krav til til opplæringsvirksomheter

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-5:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 5: Krav til utførende virksomheter

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-6:2020

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 6: Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options