2021 Nyheter

 

Standarden for periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau er nå NS-INSTA 500-2:2017.

2021-12-06

More about NS 3810 for sikkerhetskontroll på heiser erstattes av INSTA 500-2
 

Vi har samlet våre mest populære standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom.
Sjekk listen og se om det er noe du mangler!

2021-11-30

More about Årets mest populære produkter innen bygg, anlegg og eiendom
 

Standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av alle typer faste landbaserte vanntåkesystemer. Nå er den oversatt til norsk.

2021-11-16

More about NS-EN 14972-1 Vanntåkesystemer er oversatt til norsk
 

En ny Norsk Standard som stiller krav til krav til hvordan man evaluerer eksisterende hulldekker for å dokumentere dem på lik linje med nyproduserte hulldekker, er sendt på høring. Høringsfristen er 13. desember.

2021-11-12

More about Ny Norsk Standard for hulldekker av betong til ombruk er på høring
 

NS 3770 er en standard som er under utvikling og den vil bestå av flere deler. Nå er del 1, NS 3770-1 som omhandler termer og definisjoner, på høring fram til 4. desember. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til forslaget.

2021-10-18

More about Ny Norsk Standard for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser på høring
 

Standard Norge og Akershus musikkråd inviterte til frokostmøte 28. september hvor den nye internasjonale standarden for musikkøverom, ISO 23591, ble lansert. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

2021-10-04

More about Lansering av ny internasjonal standard for musikkøverom
 

NS 3459 definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, prisforespørsel, pristilbud og avregning mellom programsystemer. En revidert utgave av standarden er på høring til 7. november.

2021-10-01

More about Standarden for digital prisforespørsel basert på NS 3420 og Statens vegvesens prosesskode er på høring
 

Før sommeren besluttet Standard Norge at det skal tas en full gjennomgang og revisjon av rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 med tilhørende blanketter. Det forventes at revisjonen av standardene vil gjøre disse mer tilpasset det eksisterende markedet og den teknologiske utviklingen.

2021-10-01

More about Rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 revideres
 

Den ferske tekniske rapporten omhandler prosessene for avtale av informasjon til plan- og byggeprosjekter, spesielt med krav til informasjonsutveksling og BIM-gjennomføringsplan.

2021-09-29

More about Ny teknisk rapport med retningslinjer til ISO 19650-serien
 

Tre standarder i serien NS 3457 for tverrfaglig merkesystem ble lansert på et frokostmøte 14. september. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2021-09-15

More about Standarder for klassifikasjon av byggverk lansert
1 2 3 4 > »