NS 3810 for sikkerhetskontroll på heiser erstattes av INSTA 500-2

Standarden for periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau er nå NS-INSTA 500-2:2017.

NS-INSTA 500-2:2017 erstattet NS 3810:2014 i mai 2021, og ble gitt ut på norsk i september. 

Forholdet mellom NS 3810 og NS-INSTA 500-2

NS 3810 ble i sin tid initiert av bygningsmyndighetene DiBK. Standarden angir et minste omfang av den periodiske sikkerhetskontrollen på heis og løfteinnretninger slik kravene om dette er nedfelt i TEK Kap.16.

Etter en tids bruk ble NS 3810 kjent i andre nordiske land via Standard Norges engasjement i INSTAs heisgruppe (InterNordisk Standardiseringssamarbeid), INSTA M Hiss. Nytten av en slik standard ble gjenkjent av medlemmene, og det ble besluttet å oversette standarden til engelsk språkdrakt og å utgi den som en INSTA-standard i 2017.

INSTA 500-2 er nå publisert i alle nordiske land, Norge, Sverige, Danmark Finland og Island. Siden INSTA 500-2 er identisk med NS 3810 ble NS 3810 erstattet med INSTA-standarden etter en overgangsperiode, med virkning fra mai 2021.

Les mer om NS-INSTA 500-2

Last updated: 2021-12-07

NOK 775,00 (excl. VAT)

Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

LanguageNorskEdition: 1 (2021-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access