Hulldekker av betong
Foto: Istock

Ny Norsk Standard for hulldekker av betong til ombruk er på høring

En ny Norsk Standard som stiller krav til krav til hvordan man evaluerer eksisterende hulldekker for å dokumentere dem på lik linje med nyproduserte hulldekker, er sendt på høring. Høringsfristen er 13. desember.

Standarden er utviklet på grunnlag av arbeidet med å bygge en ny storbylegevakt i Oslo. Dette arbeidet har vist i praksis at ombruk av bærende konstruksjoner er fullt mulig.

Standarden omhandler krav og retningslinjer for planlegging, demontering, bearbeiding, prøving, vurdering og dokumentering av de brukte hulldekkene. Standarden er utviklet av Standard Norges komité SN/K 007 Referansegruppen for betongområdet.

Høringsdokumentet

Du finner høringsforslaget i vårt høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang, er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Forslaget til standard benevnes prNS 3682 mens det er på høring. Høringsfristen er 13. desember 2021.

Har du spørsmål, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Hauke Burkart.

Last updated: 2021-12-07