Ny teknisk rapport med retningslinjer til ISO 19650-serien

Den ferske tekniske rapporten omhandler prosessene for avtale av informasjon til plan- og byggeprosjekter, spesielt med krav til informasjonsutveksling og BIM-gjennomføringsplan.

NS-EN ISO 19650 er en internasjonal standard for å forvalte informasjon gjennom hele livssyklusen til et byggverk ved bruk av BIM. Alle delene i standarden er fastsatt som Norsk Standard og de to første delene er oversatt til norsk.

Den nye tekniske rapporten heter SN CEN/TR 17654:2021 Retningslinjer for implementering av Exchange Information Requirements (EIR) og BIM Execution Plans (BEP) på europeisk nivå basert på EN ISO 19650-1 og -2.

Den tekniske rappporten er relevant for alle som er involvert i anskaffelse og avtale av informasjonsleveranser, både bestillere og leverandører av informasjon. Den nødvendige informasjonen kan være relevant for alle prosesser i livssyklusen, for eksempel planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold samt avhendingsprosesser.

Dokumentet beskriver anbuds- og avtaleprosessen for informasjonsleveranser som spesifisert i NS-EN ISO 19650-2:2018. Hovedmålet er gi bistand til især små og mellomstore bedrifter samt mindre prosjekter til å avtale informasjonsleveranser i henhold til NS-EN ISO 19650-2.

Det gis veiledning, eksempler på maler og hvordan disse kan fylles ut for å avtale krav til informasjonsutveksling (Exchange information requirements, EIR) og BIM–gjennomføringsplan (BIM execution plan BEP).

Les mer om ISO 19650-serien på vår fagside

Last updated: 2021-11-15

NOK 775,00 (excl. VAT)

Retningslinjer for implementering av Exchange Information Requirements (EIR) og BIM Execution Plans (BEP) på europeisk nivå basert på EN ISO 19650-1 og -2

LanguageEngelskEdition: 2021-07 (2021-08-20)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access