Hånd som trykker på et kontrollpanel
Foto: ScanStock Photo

Nye norske oversettelser av NS-EN 378-serien

Flere av delene i NS-EN 378-serien for kuldeanlegg og varmepumper fikk tilleggsblad (A1) i 2019 og 2020. Den siste tiden har de relevante delene kommet ut i nye norske oversettelser.

NS-EN 378-serien er en harmonisert standard for alle sikkerhets- og miljøkrav man må tenke på ved installasjon av et kuldeanlegg eller en varmepumpe. Standardserien, som også kalles Kuldenormen, består av fire deler.

Nye norske oversettelser:

  • NS-EN 378-1:2016+A1:2020 kom i juni 2021
  • NS-EN 378-3:2016+A1:2020 kom i juni 2021
  • NS-EN 378-4:2016+A1:2019 kom i desember 2020

Les mer om NS-EN 378-serien

Last updated: 2021-11-15

NOK 893,00 (excl. VAT)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier

LanguageNorskEdition: 2016-11 (2021-06-07)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 3: Oppstillingssted og personvern

LanguageNorskEdition: 2016-11 (2021-06-07)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

LanguageNorskEdition: 2016-11 (2020-12-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access