betongtrapp
Foto: Nicolas Tourrenc

Presisering om gjeldende versjon av betongstandarden NS-EN 206

Betongstandarden NS-EN 206 har kommet i flere utgaver på kort tid. Derfor ønsker Standard Norge å komme med oppklarende informasjon.

NS-EN 206 kom ut med nytt nasjonalt tillegg i slutten av 2020. Nå er det utgitt enda en ny versjon, NS-EN 206+A2:2021+NA:2021, men den har ikke endringer som påvirker bruken av dokumentet i Norge.

2021-versjonen er gitt ut som følge av et endringsblad, A2, er inkludert til hoveddelen. Endringsbladet inneholder endringer knyttet til vedlegg C. Dette blir overstyrt av teksten i nasjonalt tillegg slik det har stått i lengre tid. Derfor medfører ikke utgivelsen nå i 2021 noen reell endring fra tidligere dokument NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2020. Nasjonalt tillegg er ikke oppdatert i 2021, men vil av ulike grunner få ny dato. 

Det jobbes med norsk oversettelse som inkluderer de siste endringene. Det jobbes også med å få publisert endringer i nasjonalt tillegg til NS-EN 1992-1-1 som inkluderer endringene som er gjort i siste faglige revisjon av nasjonalt tillegg til NS-EN 206 (NS-EN 206/NA:2020).

Standardiseringskomiteen SN/K 7 Referansegruppen for betongområdet vurderer jevnlig innholdet i standarden. Dersom du har innspill, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Hauke Burkart.

Les mer om Eurokoder

Last updated: 2022-03-24

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Betong — Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar

LanguageNorskEdition: 2013-12 (2022-03-14) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Betong — Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar

LanguageEngelskEdition: 2013-12 (2021-04-14) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access