Bygninger ved solnedgang under bygging
Illustrasjonsbilde: Barkodeområder i Oslo og Munchmuseet under bygging

Standarder for klassifikasjon av byggverk lansert

Tre standarder i serien NS 3457 for tverrfaglig merkesystem ble lansert på et frokostmøte 14. september. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

Målet med standardene er å standardisere koding av komponenter og systemer, noe som kan gjøre det enklere for alle som er involvert i et byggverks livsløp å identifisere komponenter og systemer, og det kan bidra til å minske risikoen for misforståelser og feil.

Standardene for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.

Disse tre standardene i NS 3457-serien og en veiledning ble utgitt i mai i år:

  • NS 3457-7 Klassifikasjon av byggverk – Del 7: Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk
  • NS 3457-8 Klassifikasjon av byggverk – Del 8: Komponentkoder
  • NS 3457-9 Klassifikasjon av byggverk – Del 9: Merking i bygninger
  • Veiledning til NS 3457-7 (P-811) med systemkoder

Innholdet i disse har tatt utgangspunkt i det allerede velkjente TFM-system som har vært brukt i Norge i mange år. .

Les mer om Klassifikasjon av byggverk - NS 3457

Video

Her kan du se hele frokostmøtet i opptak.

Innlegg/presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte prosjektleder Stefan Bæk Jensen.

Last updated: 2021-11-18

NS 3457-7:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Klassifikasjon av byggverk — Del 7: Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-05-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Veiledning til NS 3457-7:2021 — Bruk av TFM-systemet, med systemkoder

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-05-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3457-8:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Klassifikasjon av byggverk — Del 8: Komponentkoder i bygninger

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-05-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3457-9:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Klassifikasjon av byggverk — Del 9: Merking av systemer og komponenter i bygninger

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-05-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

SN/TS 3456:2018

Standard

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)

LanguageNorskEdition: 3 (2018-12-06) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 969,00 (excl. VAT)

Bygningsdelstabell

LanguageNorskEdition: 4 (2019-12-01) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8360-1:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

BIM-objekter for byggverk — Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-11-08)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8360-2:2021

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

BIM-objekter for byggverk — Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-11-08)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access