Fasaden på en bygning

Standarden for digital prisforespørsel basert på NS 3420 og Statens vegvesens prosesskode er på høring

NS 3459 definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, prisforespørsel, pristilbud og avregning mellom programsystemer. En revidert utgave av standarden er på høring til 7. november.

NS 3459 ivaretar digital dataflyt av prisforespørsel basert på poster i NS 3420 og Statens vegvesens prosesskoder. Det betyr at brukerne kan lage en digital beskrivelse, og sende ut prisforespørsel elektronisk til aktuelle leverandører. Overføring av teknisk beskrivelse basert på «NS 3459-format» bidrar dermed til å effektivisere tilbudsevalueringens prosess. Alle poster er skrivebeskyttet med unntak av felt for enhetspris. Tilbyder benytter programvare som importerer postene fra beskrivelsen og kan deretter legge inn enhetsprisene. Fil med enhetspriser returneres fra entreprenør (tilbyder) og importeres så inn til tilhørende poster i prosjektbeskrivelsen. Deretter kan man enkelt og greit få en sammenstilling over pristilbudene fra flere entreprenører.

Standarden er en omforent og leverandøruavhengig standard for overføring av data mellom forskjellige programmer. NS 3459 ble siste gang revidert i 2012.

Det er standardiseringskomiteen SN/K 405 IT-komité for NS 3420 og NS 3459 som nå har revidert standarden fra 2012. Blant andre er programvareleverandører av NS 3420 er medlemmer av komiteen.

Endringer i ny utgave

For å få en oversikt over endringene sammenlignet med nåværende utgave, anbefales det å slå opp i høringsdokumentet for mer detaljer. Det kan nevnes at det  nå er lagt inn i standarden støtte for BIM-referanser i dokumenttypene Prosjektdata og Prisforespørsel. Referanse til modeller er kun for informasjon og vil ikke valideres i XML-skjema.

Validering av prosjektfil basert på NS 3459

Til NS 3459 følger et valideringsskjema. Den enkelte programvare benytter valideringsskjema for å sikre korrekt overføring mellom programmene, bl.a. om informasjon som overføres er obligatorisk eller valgfri.

Som supplement til  NS 3459:2021 vil tilhørende XML-skjema foreligge i tillegg til 2012- og 2011-versjonen på Standard Norges nettside. 

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 7. november 2021.

Når standarden blir utgitt er planen at den skal finnes i både norsk og engelsk versjon, men det er kun den norske versjonen som er lagt ut på høring.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til NS 3459 kan du kontakte prosjektleder Merete Fadler.

Last updated: 2021-11-15