2022 Nyheter

 

Det finnes standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger som NS 8175, og standarder som beskriver kriterier for universell utforming. Nå er en ny standard som skal være et bindeledd mellom disse, på høring, og vi inviterte til høringsmøte 22. november.

2022-11-22

More about Lydtekniske løsninger for universell utforming
 

Standard Norge ønsker det norske fagmiljøets tilbakemeldinger på den reviderte europeiske standarden for geoteknisk prosjektering, NS-EN 1997.

2022-11-17

More about Eurokode 7 er revidert og på høring
 

Det er utarbeidet 14 nye rettelsesblad til NS 3420:2022-utgaven. Rettelsesbladene (/AC) er tilgjengelig for gratis nedlasting, og gjeldene standarder (+AC) er oppdatert med innarbeidet rettelsesblad.

2022-11-03

More about Nye rettelsesblad til NS 3420
 

The Norwegian standard NS 9611 Securing tools and equipment when working at height, is now available in English. The standard was published for the first time in February this year and is used, among other things, in the construction industry and offshore.

2022-10-27

More about NS 9611 Securing tools at height – now in English
 


2022-10-24

More about Rapport fra SINTEF om universell utforming i grunnskolen
 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor sikringsbelysning. Nå inviterer vi potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-10-17

More about Vil du utvikle standarder innenfor sikringsbelysning?
 

Standarder som beskriver hva man har i et bygg og hvordan det skal brukes, er viktige for effektivitet i bruksfasen og i hele livsløpet av bygget. 28. september inviterte til frokostmøte og presenterte to nye standarder for dokumentasjon av bygg. Her kan du finne opptak og presentasjonene som ble holdt.

2022-10-04

More about Informasjonsflyt fra bygg til drift
 

Vi ønsker bred deltakelse når vi skal revidere NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Q: Tømrerarbeider. Ta kontakt om du eller din virksomhet vil delta i dette arbeidet!

2022-08-31

More about Nå starter vi revisjon av NS 3420 for tømrerarbeider
 

Vi ønsker bred deltakelse når vi skal revidere NS 3420-N Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del N: Mur- og flisarbeider. Ta kontakt om du eller din virksomhet vil delta i dette arbeidet!

2022-08-29

More about Nå starter vi revisjon av NS 3420 for mur- og flisarbeider
 

Nå har NS 3456 for dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder kommet ut i ny utgave.

2022-08-08

More about Ny utgave av standarden for FDVU-dokumentasjon
1 2 3 > »