2022 Nyheter

 

Nå har NS 3456 for dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder kommet ut i ny utgave.

2022-08-08

More about Ny utgave av standarden for FDVU-dokumentasjon
 

Norsk Standard NS 3420-G for grunnarbeider er for tiden under revisjon. Revisjonen har medført at standarden deles i åtte. Den første av disse nye delstandardene, NS 3420-GK Grunnarbeider – Peler, er nå på høring fram til 1. oktober.

2022-07-01

More about NS 3420-GK er revidert og på høring
 

SN-CEN/TR 15350 gir retningslinjer for å estimere og dokumentere daglig vibrasjonseksponering som skyldes bruken av kraftdrevne håndholdte verktøy og håndstyrte maskiner på arbeidsplasser. Nå er den tekniske rapporten oversatt til norsk.

2022-06-17

More about Teknisk rapport om mekaniske vibrasjoner oversatt til norsk
 

Byggedagene 2022 avholdes onsdag 22. juni på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Etter et par år uten et skikkelig treff, håper arrangørene at alt blir som før, selv om Plaza – hvor Byggedagene vanligvis er – ikke var tilgjengelig i år.

2022-06-13

More about Standard Norge deltar på Byggedagene
 

Vi har nå tre dokumenter på betongområdet på høring fram til 31. juli. Det ene er forslag til en Norsk Standard for delmaterialet til betong og to forslag til nasjonale tillegg til standarder som omhandler henholdsvis betongblandinger og betongpeler.

2022-06-01

More about Standarder for betong på høring
 

Standarder for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter. Nå er standarden for struktureringsprinsipper og referansebetingelser i bygg og anlegg med installasjoner, NS-ISO 81346-12, oversatt til norsk.

2022-05-23

More about En standard i serien for klassifikasjon av byggverk oversatt til norsk
 

En ny internasjonal standard skal bidra til å tilgjengeliggjøre miljødata og informasjon fra miljødeklarasjoner (EPDer) i byggevarer for bruk i BIM. Det hele startet med en norsk idé.

2022-05-16

More about Ny internasjonal standard for bruk av miljødata i byggevarer
 

ISO 41012 hjelper deg med ressursvalg og når du skal beskrive krav til fasilitetstjenester, inngå avtale og følge den opp. Nå er standarden oversatt til norsk.

2022-04-29

More about Enklere med avtaler om fasilitetsstyring med ISO 41012
 

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Nå har gjeldende utgave av standarden blitt oversatt til norsk.

2022-03-28

More about Betongstandarden NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2021 oversatt til norsk
 

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er nylig utgitt.

2022-03-24

More about Bygningsdelstabellen NS 3451 i ny utvidet utgave
1 2 > »