Betongstandarden NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2021 oversatt til norsk

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Nå har gjeldende utgave av standarden blitt oversatt til norsk.

I perioden 2020-2021 kom det ut flere utgivelser av NS-EN 206. Gjeldende utgave er NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2021. For mer informasjon om dette les gjerne nyheten «Presisering om gjeldende versjon av betongstandarden NS-EN 206» fra 2021.

Til informasjon vurderes det også om det skal gis ut et nytt nasjonalt tillegg (NA) til gjeldende standard. Mer informasjon om dette vil evt. legges ut på våre nettsider. 

Les mer om NS-EN 206 Betong

Last updated: 2022-08-29

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Betong — Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar

LanguageNorskEdition: 2013-12 (2021-04-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access