Et målebånd ved siden av en illustrasjon av et hus
Foto: iStock

En standard i serien for klassifikasjon av byggverk oversatt til norsk

Standarder for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter. Nå er standarden for struktureringsprinsipper og referansebetingelser i bygg og anlegg med installasjoner, NS-ISO 81346-12, oversatt til norsk.

NS-ISO 81346-12 fastsetter regler for strukturering av systemer og formulering av referansebetegnelser og angir klasser for systemer på feltet byggverk og driftssystemer. Standarden angir også en klassifisering av objekter og korresponderende bokstavkoder for bruk i referansebetegnelser for objektforekomster.

NS-ISO 81346-12 inngår i en serie av ISO/IEC-standarder som dekker klassifisering av komponenter og systemer i bygg og anlegg, og dekkes i Norge av NS 3451 Bygningsdelstabellen på samme området. Anlegg som har bygninger som en del av prosjekt eller leveranse kan bruke NS-ISO 81346-12 for klassifikasjon for hele leveransen. 

Standardens fulle navn er NS-ISO 81346-12:2018 Industrielle systemer, installasjoner og utstyr/produkter — Struktureringsprinsipper og referansebetingelser — Del 12: Bygg og anlegg med installasjoner.

Les mer om standardene i serien for klassifikasjon av byggverk

Les mer om bygningsdelstabellen NS 3451

Last updated: 2022-08-29

NOK 775,00 (excl. VAT)

Industrielle systemer, installasjoner og utstyr/produkter — Struktureringsprinsipper og referansebetingelser — Del 12: Bygg og anlegg med installasjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2022-03-11)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Industrielle systemer, installasjoner og utstyr/produkter — Struktureringsprinsipper og referansebetingelser — Del 12: Bygg og anlegg med installasjoner

LanguageEngelskEdition: 1 (2021-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access