Energi

 

I Norsk Standard for ved er det tatt inn en metode for å beregne energimengden i fyringsveden. Vår prosjektleder Ståle Prehn-Sletten viser deg hvordan du kommer fram til svaret.

2021-12-02

More about Du kan selv regne ut hvor mange kilowattimer det er i vedsekken du har kjøpt
 

Selv om standarden NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 kan den fortsatt benyttes. Standard Norge ønsker å tydeliggjøre historien bak og statusen til denne standarden.

2021-09-17

More about NS 3031 - Beregning av bygningers energiytelse er trukket tilbake, men vises fortsatt til i byggteknisk forskrift
 

I samarbeid med Norsk Forening for Ikke-Destruktiv Prøving ønsker Standard Norge å utvikle en ny Norsk Standard innenfor positiv material identifikasjon, også kalt PMI. Du og din virksomhet inviteres til å mene noe om forslaget.

2021-05-18

More about Ny standard for PMI (positiv material identifikasjon)
 

Olje- og energidepartementet har forslag til en forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften) på høring fram til 15. januar 2021. Flere internasjonale standarder blir referert til i forslaget. Tirsdag 1. desember inviterte vi til frokostmøte for å informere om den nye forskriften og belyse forhold av betydning for norske bedrifter.

2020-12-01

More about Energikartleggingsforskriften på høring
 

Denne tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Forslaget er en revidert utgave av SN/TS 3031:2016. Du kan gi dine kommentarer fram til 12. mars.

2020-02-14

More about Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning – høring
 

Standarden for energiledelse, ISO 50001, er en viktig referanse for virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. 27. januar inviterte vi til seminar i Trondheim om denne standarden i tilknytning til Enovakonferansen 2020.

2019-11-21

More about Ta grep om energien med ISO 50001
 

Er det behov for veiledning til NS 3720? Hva er det i tilfellet behov for at veiledningen skal omfatte? Er regnereglene i FutuerBuilt en start? Kan One Click LCA være til hjelp? Standard Norge var medarrangør på et gratis seminar 27. mars hvor dette ble tatt opp.

2019-03-25

More about Veiledning til NS 3720 klimagassberegninger for bygninger?
 

Systematisk energiledelse kan spare penger for din virksomhet, samtidig som det reduserer klimagassutslippene. Standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001, er et viktig verktøy for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. Nå har den også kommet på norsk.

2019-01-30

More about Ta grep om energien med ISO 50001 – nå også på norsk
 

På grunn av nye, felles europeiske standarder har det kommet spørsmål om NS 3031 fra 2014 fortsatt skal benyttes i Norge. Selv om standarden formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 er det fortsatt den som skal brukes inntil videre ved kontroll opp mot byggeforskriftene TEK 17 (Byggeforskriftene), Energimerkeordningen, BREEAM NOR og passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.

2018-02-09

More about Beregning av bygningers energiytelse – Gjelder NS 3031 fortsatt?