Fish and ships
Sjømat "Fish and ships" (foto: Møreforskning)

Lansering av kvalitetsstandard for sjøfryst filet

Norges sjømatråd i samarbeid med Standard Norge, Norwegian Frozen at Sea og Møreforsking Ålesund AS inviterer til lansering av den nye standarden, NS 9444 Fisk og fiskeprodukter - Sjøfryst filet av hvitfisk - Krav til produkt, i forbindelse med messen Seafood Expo Global Brüssel 24. april.

Sted: Sjømatrådets stand, den Norske paviljongen, stand nr. 5-401, Seafood Expo Global Brüssel.

Dato: 24. april 2018, kl. 1215-1230

Sjøfrossen filet er et høykvalitetsprodukt som blir filetert og innfryst til -20 °C noen timer etter at fisken kommer sprell levende ombord. Dette gir fileter med unik ferskhet og kvalitet. Fangstprosessen, produksjon og frysing påvirker kvalitet og produktegenskaper. For å ivareta den gode kvaliteten er det viktig med god kvalitetskontroll gjennom alle ledd i verdikjeden. Gjennom et felles initiativ har produsentene av norsk sjøfryst filet utviklet en felles kvalitetsstandard som ved hjelp av seks kontrollpunkt sikrer topp kvalitet. Standarden lanseres under fiskerimessen Seafood Expo Global Brüssel 24. april 2018.

Program

 • Fra idé til ferdig standard
  Møreforsking Ålesund AS
 • Standardiseringsarbeidets betydning for markedsføring av sjøfryst filet
  Norges Sjømatråd
 • Hva nå? Hvordan sikre implementering i daglig drift?
  Fiskebåt for Norwegian Frozen at sea
 • Servering av smaksprøver
  i regi av Norwegian Frozen at Sea og Innovasjon Norge

Det gjenstår fortsatt noen formaliteter og sluttføring av standarden, og det er lagt opp til at NS 9444 Fisk og fiskeprodukter - Sjøfryst filet av hvitfisk - Krav til produkt, blir tilgjengelig for salg i begynnelsen av juni.

For mer informasjon kan du kontaktet prosjektleder Rolf Duus i Standard Norge.

 

Fire logoer på rekke

Last updated: 2018-03-23