2020 Nyheter

 

Hvordan kan standarder bidra til å få ned dødeligheten i norske laksemerder? Torsdag 19. november arrangerte vi et frokostmøte i samarbeid med Veterinærinstituttet om økt fiskevelferd. Her kan du finne presentasjonene fra frokostmøtet.

2020-11-19

More about Standarder for økt fiskevelferd
 

Torsdag 15. oktober ble den nye standarden for krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter, NS-EN 17099, lansert. Her kan du finne presentasjonen fra lanseringen.

2020-10-15

More about Sporbarheten til sjømatprodukter - Merking av fiskekasser
 

Den nye europeiske standarden NS-EN 17099 gir detaljert informasjon om hvilken informasjon som skal gis på etikettene, i henhold til EU-forordninger og annen informasjon som det kan stilles krav om gjennom leverandørkjede, både for lesbarhet og for skanning.

2020-10-08

More about Den enkle måten å sikre sporbarhet av sjømatprodukter
 

«Folkeopplysningen» på NRK om oppdrettslaks har gitt støtet til et opprop fra næringa selv om en dugnad for å få ned dødeligheten og øke velferden i merdene. Et viktig verktøy på veien er da å forstå hva fisken dør av. Et mylder av måter å klassifisere «død fisk» på vanskeliggjør både regionale og nasjonale oversikter. Nå er arbeidet i gang for å gjøre noe med dette.

2020-09-25

More about Skal færre laks dø, må vi få oversikt over årsakene
 

En ny Norsk Standard skal hjelpe produsenter av fiskeoljer å oppdage avvik i lukt og smak tidlig. På den måten blir det enklere å gi en smaksgaranti til kundene.

2020-06-25

More about Må tran smake tran?
 

Det er nå et forslag til en internasjonal standard, ISO/DIS 22948 Carbon footprint for seafood -- Product category rules (CFP-PCR) for finfish, på høring til 25. juni. Standarden bygger på en tidligere Norsk Standard.

2020-06-17

More about Standard for klimaspor for villfanget og oppdrettet fisk på høring