Etikett på fiskekasse

Den enkle måten å sikre sporbarhet av sjømatprodukter

Den nye europeiske standarden NS-EN 17099 gir detaljert informasjon om hvilken informasjon som skal gis på etikettene, i henhold til EU-forordninger og annen informasjon som det kan stilles krav om gjennom leverandørkjede, både for lesbarhet og for skanning.

Nøkkelaktører i sjømatindustrien har funnet ut at logistikk og driftskostnader for tiden utgjør opptil 15 % av salgsverdien for sjømat. Å ta i bruk standardiserte merkings- og sporbarhetsprosesser kan redusere tiden og ressursene som kreves for å oppfylle forpliktelser, redusere driftskostnadene og møte økende kunde- og forbrukerkrav.

NS-EN 17099 er derfor relevant for alle virksomheter innenfor fiskeri- og akvakulturprodukter, der den stiller krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter. 

Standardiserte krav til hvilken informasjon som skal være med på etikettene vil øke kvaliteten og tilgjengeligheten av sporbarhetsdata og understøtte interoperabiliteten mellom informasjonsteknologisystemer. Forbedret sporbarhet vil gjøre det vanskeligere å drive handel med illegale, ikke innrapporterte og uregulerte fiskeri- og akvakulturprodukter.

NS-EN 17099 er bygget opp rundt ulike EU-krav til merking og i enkelte tilfeller stiller standarden krav som går ut over forskriftene. Standarden inneholder eksempler på etiketter for villfanget fisk og akvakultur (bokser), samt palleetiketter. 

Ved å følge NS-EN 17099 vil organisasjoner være trygge på at:

  • man følger alle EU-krav for informasjon som skal være med på etikettene;
  • man bruker mindre tid på design av etikettene;
  • logistikken i Europa blir raskere og enklere med mindre feil og stopp i leveransen. 

NS-EN 17099 er basert på, og erstatter, den norske standarden NS 9405.

Symbol for Standard Morgen

Se presentasjoner fra frokostwebinaret om sporbarheten til sjømatprodukter og merking av fiskekasser som var 15. oktober.

Last updated: 2020-11-19

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

LanguageNorskEdition: 2020-03 (2020-09-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

LanguageEngelskEdition: 2020-03 (2020-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access