Laks som hopper
En "glad laks" er et tegn på god fiskevelferd.

Standarder for økt fiskevelferd

Hvordan kan standarder bidra til å få ned dødeligheten i norske laksemerder? Torsdag 19. november arrangerte vi et frokostmøte i samarbeid med Veterinærinstituttet om økt fiskevelferd. Her kan du finne presentasjonene fra frokostmøtet.

Et opprop har kommet fra havbruksnæringen om å sette i gang en dugnad for å få ned dødeligheten og øke velferden i merdene. Felles og standardisert verktøy som kan bidra, etterlyses av mange. Standard Norge har satt i gang arbeidet med blant annet å standardisere terminologi og metode for sporbarhet. En ny utgave av standarden NS 9417 Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon, er under arbeid. Foreløpig tidplan er at den vil komme på høring etter sommeren 2021, og målet er at den skal utgis innen utgangen av 2021. Her tar vi forbehold om at det kan bli endringer i tidsplanen, f.eks. avhenging av hvor mange kommentarer som kommer inn under høringen.

Nederst på denne siden kan du finne lenke til dagens versjon av standarden.

På frokostmøtet presenterte vi status på arbeidet med NS 9417 og informerte om relevante standarder som allerede finnes. Vi oppfordret også aktører til å engasjere i arbeidet med både denne og andre standarder.

Det ble holdt innlegg av deltakere i standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon av produksjon og velferd for fisk i akvakultur, som jobber med utvikling av NS 9417.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Hilde Aarefjord i Standard Norge.

Har du forslag til andre standarder som kan eller bør utvikles innenfor fisk og akvakultur, kan du også kontakte leder for forretnings- og markedsutvikling Inger Jakobsen.

Last updated: 2020-11-26

NS 9417:2012

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon

LanguageNorskEdition: 1 (2012-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access