Person som utfører kontroll og skriver på en blokk

Nytt prosjekt for krav til landbaserte produksjonsanlegg

Fiskeridirektoratets rapport «Smoltoffensiven 2007» og Rømmingskommisjonens anbefaling om standardisering av settefiskanlegg er utgangspunktet for en Norsk Standard for landbaserte produksjonsanlegg. Landbaserte produksjonsanlegg brukes mest til settefisk.

Rømming kan skyldes løsninger som ikke er tilpasset den bruk og de belastninger de er utsatt for. Standarden NS 9416 Landbaserteakvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad reduserer faren for rømming av fisk uansett fiskeart og -størrelse. Standarden kan benyttes ved bygging av nye oppdrettskareller for utvidelse og ombygging av eksisterende anlegg. Standarden bør brukes av oppdrettere, utstyrsprodusenter og myndigheter som er involvert i arbeid med landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Høsten 2021 starter revisjon av denne standarden.

Kontakt Standard Norge, prosjektleder Hilde Aarefjord, dersom dette er et prosjekt som kan være av interesse for deg eller din virksomhet.

Last updated: 2021-08-30